ASKERİ VE STRATEJİK AÇIDAN BALKANLARIN YERİ VE ÖNEMİ
1.  BALKAN  COĞRAFYASI :
BALKAN YARIMADASI ; GEOPOPLİTİK DURUMUN SONUCU OLARAK UZUN ÇAĞLAR BİR TARİH VE  KÜLTÜR BİRLİĞİ GÖSTEREN, TARİHİ BİR BÖLGE OLARAK AVRUPANIN  3 BÜYÜK YARIMADASININ  EN BÜYÜĞÜDÜR.3 TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLAN YARIMADANIN  GÜNEYİNDE  AKDENİZ, DOĞUSUNDA EĞE VE TÜRK BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ VE KARADENİZ İLE ÇEVRELENEN, KUZEYİNDE  TUNA NEHRİ, KUZEY BATISINDA AVUSTURYA ALPLERİ VE  DRAVA NEHRİ İLE BATI AVRUPADAN AYRILAN YARIMADA, DOĞU- BAT GENİŞLİĞİ 1300 KM., KUZEY GÜNEY UZUNLUĞU: 1050 KM EBADINDA, 23.764 KM LİK TÜRK TRAKYASI DAHİL YAKLAŞIK 800.000 KM2 YÜZÖLÇÜMÜNDE VE  78 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BİR COĞRAFYADIR.

1.  BALKAN  COĞRAFYASI :
BALKAN YARIMADASI ; GEOPOPLİTİK DURUMUN SONUCU OLARAK UZUN ÇAĞLAR BİR TARİH VE  KÜLTÜR BİRLİĞİ GÖSTEREN, TARİHİ BİR BÖLGE OLARAK AVRUPANIN  3 BÜYÜK YARIMADASININ  EN BÜYÜĞÜDÜR.3 TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLAN YARIMADANIN  GÜNEYİNDE  AKDENİZ, DOĞUSUNDA EĞE VE TÜRK BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ VE KARADENİZ İLE ÇEVRELENEN, KUZEYİNDE  TUNA NEHRİ, KUZEY BATISINDA AVUSTURYA ALPLERİ VE  DRAVA NEHRİ İLE BATI AVRUPADAN AYRILAN YARIMADA, DOĞU- BAT GENİŞLİĞİ 1300 KM., KUZEY GÜNEY UZUNLUĞU: 1050 KM EBADINDA, 23.764 KM LİK TÜRK TRAKYASI DAHİL YAKLAŞIK 800.000 KM2 YÜZÖLÇÜMÜNDE VE  78 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BİR COĞRAFYADIR.

 BALKANLAR; SARP VE ORMANLIK SIRADAĞLAR ANLAMINA GELEN TÜRKÇE BİR SÖZCÜKTÜR.BU NEDENLE, BALKANLARIN ÖZELLİĞİNİ  DAĞLARI OLUŞTURUR. ESASEN BALKAN SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMIDA  “DAĞ” DIR. ADRİYETİK DENİZİNE PARALEL OLARAK İNEN “ DİNARİK ALPLERİ”, PİNDOS, MORA, RODOP, BALKAN DAĞLARI VE TUNANIN KUZEYİNDE SINIR OLUŞTURAN KARPATLAR, BÖLGENİN İKLİMİNİ BELİRLEDİKLERİ GİBİ, İNSANLARIN YAŞAM VE ÜRETİM TARZLARINA DA DAMGASINI VURMUŞTUR. BU DAĞLAR, ÖRNEĞİN  HİMALAYA GİBİ AŞILMAZ ENGELLER OLUŞTURMAZLAR. ANCAK KOLAY ULAŞIM VE  YOL ŞEBEKESİNİN OLUŞMASINA DA OLANAK TANIMAZLAR. BUNDAN DOLAYI DAĞLARIN İZİN VERDİKLERİ GEÇİTLER TARİH BOYUNCA BALKANLARIN İŞGAL VE İSTİLALARINDA KULLANILMIŞ ANA ASKERİ MİHVERLER OLMUŞTUR. BU MİHVERLER DEN BAŞLICALARI, BELGRAT – SELANİK, DRAÇ SELANİK, NİŞ-EDİERNE- İSTANBUL, EDİRNE- FİLİBE- RUSCUK- BÜKREŞ, EDİRNE- SOFYA- PLEVNE-TİMİŞVAR İSTİKAMETLERİ DIŞINDA GELİŞME GÖSTERMEMİŞTİR.
TUNA NEHRİ DIŞINDAKİ NEHİRLER ÜZERİNDE NAKLİYATIN OLANAKSIZLIĞI DA BALKANLARIN KENDİ İÇİNDEKİ ULAŞIMIN GELİŞMESİNİ ENGELLEMİŞTİR.
TARİH BOYUNCA GENİŞ YOLLAR İLE YARIMADAYA GİREN YABANCI  GÜÇLER İÇERİLERE SOKULDUKCA ÜLKELERİN DAĞ SINIRLARI İLE BÖLMELERE AYRILMASI YÜZÜNDEN BU GÜÇLER DAĞILMAYA VE BİR BİRİNDEN AYRILMAYA MECBUR KALDIKLARI İÇİN GÜÇLERİ UFALANIR, PARÇALANIR VE  BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ÜZERE BALKANLARDA KAYBOLUR. ESKİ KAVİMLERİN BAŞINA GELEN BU COĞRAFİ GERÇEKLER SAYI İTİBARİ İLE ÇOK VE KUVVETLİ OLAN BÖLGEDEKİ KAVİMLER BU GÜNE KADAR VARLIKLARINI MUHAVAZA EDERK İNKİŞAF EDEBİLMİŞLER, DİĞERLERİ İSE HEMEN SİLİNİP ORTADAN KALKMIŞLARDIR. BUNDAN DOLAYI BALKANLARDA, 3 BÜYÜK SEMAVİ DİNİN, 19 IRKIN YERALDIĞI, 16 DİLİN KONUŞULDUĞU VE 10 BAĞIMSIZ ÜLKEDEN MEYDANA GELEN ÇOK DİLLİ, ÇOK IRKLI,VE  ÇOK KÜLTÜRLÜ HOMOJEN OLMAYAN BİR  COĞRAFYA ORTAYA ÇIKMIŞTIR

 2.BALKANLARIN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ:
  BALKANLARIN TARİHİ TÜRK TARİHİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TÜRKLERİN BALKANLARA GELİP YERLEŞMESİ 1260'LI YILLARDA BAŞLAMIŞ  VE 860 YILLIK BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE BALKAN KÜLTÜRÜNÜ DE ETKİLEMİŞTİR.

 BİZİM DİLİMİZDEKİ  BALKANLAR SÖZCÜĞÜ İLE  RUMELİ SÖZCÜKLERİNİN KULLANILMASI VE ANLAM FARKLARINI AÇIKLAMAKTA YARAR VARDIR.
 RUMELİ SÖZCÜĞÜ: İLK DEFA, OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN ÖNCE, SELCUKLU SULTANI İZZETTİN KEYKAVUS ZAMANINDA,  MOĞOL İSTİLASINDAN KAÇIP BİZANSA SIĞINAN 30-40 TÜRKMEN OBASININ 1263 YILINDA  DOBRUCA YA YERLEŞTİRİLMESİ İLE  BAŞLAMIŞTIR. 1352 DE OSMANLILAR CİBNİ DE BİR KÖPRÜBŞI KURUNCAYA KADAR,  RUMELİ DE GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK BULUNMADAN AKIN YAPMANIN TEHLİKELİ  OLDUĞUNDAN AYDINOĞLU  UMURBEY 1340 LI YILLARDA 300 GEMİYİ BULAN DONANMASIYLA İZMİRDEN BALKANLARIN HER TARAFINA AKINLAR YAPMAYI VE RUMELİ DE  MÜTTEFİKLER  YARATMAYI SAĞLADI. BALKANLARDA İLK  OSMANLI ASKERİ VE  HAREKAT ÜSSÜ OLARAK BOLAYIR VE GELİBOLU KULLANILMIŞTIR.

 OSMANLI DEVLETİ, BALKANLARA YERLEŞTİKTEN SONRA İDARİ TEŞKİLATINI  ANADOLU VE RUMELİ BEYLERBEYLİĞİ OLARAK İKİYE AYIRDIĞINI BİLİYORUZ. BEN 1737 SENESİNDE, PETERSBURG FEN AKADEMİSİNDE BASILAN VE  POLONYA ASILLI TARİHCİ “GRAF MARSİLLİ” NİN OSMANLI TARİHİ ÜZERİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMADA BELİRTTİĞİ “ RUMELİ BEYLERBEYLİĞİ” VEYA “ RUMELİ PAŞALIĞI”HAKKINDAKİ TESBİTİNİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM. ÇÜNKÜ BU TESBİT, OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN EN BÜYÜK DÖNEMİNE AİT İDARİ BÖLÜMLEMEYİ İFADE ETMEKTEDİR. BUNUNLA BERABER OSMANLI SALNAMELERİ TETKİK EDİLDİĞİNDE RUMELİ BEYLER BEYLİĞİ TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE PEK ÇOK DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMIŞTIR.

 RUMELİ BEYLER BEYLİĞİNİN MERKEZİ SOFYA DIR. RUMELİ PAŞASI SOFYADA OTURUR. SORUMLULUK BÖLGESİNDE, 23 ADET SANCAK BEYİ, 7 ADET YÖRÜK BEYİ, 2 ADET MÜSELLİM BEYİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 32 ADET SANCAK BEYLİĞİNDEN OLUŞUYORDU.

 RUMELİ BEYLER BEYLİĞİ; SOYA, MORA, TIRHALA, İŞTİP, YANYA, OHRİ, AVLONYA, VİZE, İŞKODRA,SİLİSTRE, NİĞBOLU, CUMA, BAZ, DELVİNE, SELANİK,HAYREBOLU, DOKAKİN VİDİN, ALAHİSAR, VİÇİTERİN, KÖSTENDİL, PİRZEREN

RUMELİ PAŞALIĞINA BAĞLI YÖRÜK BEYLERİ; VİZE, YANBOLU, TEKİRDAĞ,OKÇABOLU, SELANİK, KOCACIK, NALDÖKEN( KAYALAR), MÜSELLİM BEYLERİ DE KIZILCA. ÇERMEN GÖSTERİLMİŞTİR. BELİRTİLEN BU BÖLGELER BALKANLARIN, ANADOLUDAN GÖÇ ETTİRİLEREK YERLEŞTİRİLEN TÜRKMEN BOYLARININ BÖLGELERİ İÇİN KULLANILMIŞTIR.
RUMELİ BEYLER BEYLİĞİNDEN BAŞKA BALKANLARDA AYNİ DÖNEMDE ŞU BEYLERBEYLİKLERİDE BULUNMAKTADIR.

 BODA BEYLERBEYLİĞİ: 17 ADET SANCAK BEYLİĞİ,AYRICA BOSNA BEYLERBEYLİĞİ 8 ADET SANCAK BEYLİĞİ VE  TAMŞUVAR PAŞALIĞI( İKİ TUĞLU): 7 ADET SANCAK BEYLİĞİNDEN  MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

  BU AÇIKLAMADAN MAKSADIM RUMELİ SÖZCÜĞÜNÜN BALKANLARIN TAMAMI İÇİN DEĞİL DAHA ÇOK  BATIDA DİRİNA NEHRİ İLE TUNA NEHRİ ARASINDA KALAN BÖLGE İÇİN KULLANILDIĞININ BİLİNMESİNDE YARAR OLDUĞUNU BELİRTMEK İÇİN ORTAYA KONMUŞTUR.

 3.BALKANLARIN STRATEJİK ÖNEMİ:
 TARİH BOYUNCA ETNİK VE DİNİ ÇATIŞMALARIN, SOSYAL KARIŞIKLIKLARIN VE POLİTİK KARARSIZLARIN YAŞANDIĞI BU BÖLGE AYNI ZAMANDA BÜYÜK GÜÇLERİN AVRUPA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELDE ETME MÜCADELESİNDE BİR ÇATIŞMA VE REKABET ALANI OLMA ÖZELLİĞİNİ DE SÜRDÜRMÜŞTÜR.

  BU HAKİMİYET MÜCADELESİNİN ESKİ ÜÇ AKTÖRÜ OSMANLI, AVUSTURYA, MACARİSTAN VE RUS İMPARATORLUKLARI İKEN BUGÜN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ALMANYA, İNGİLTERE, RUSYA FEDERASYONU, TÜRKİYE VE BÖLGESEL GÜÇLERDEN OLUŞMUŞTUR.

 BALKANLAR, İSLAM VE HRİSTİYAN KÜLTÜRLERİNİN BİRLEŞTİĞİ YERLERDEN BİRİDİR. HRİSTİYANLIK BOĞAZLAR ÜZERİNDEN BALKANLARA VE ORADAN DA AVRUPA KITASINA YAYILDIĞI GİBİ, İSLAMİYET DE ANADOLU'DAN, BOĞAZLAR ÜZERİNDEN BALKANLARA YAYILMIŞTIR. TARİHDE, DRİNA NEHRİ ORTODOKS VE KATOLİK KÜLTÜRÜNÜN SINIRINI TEŞKİL EDERKEN, BU GÜNDE HIRISTIYAN- MÜSLÜMAN KÜLTÜRÜNÜN GEÇİŞ HATTINI TEŞKİL ETMEKTEDİR. BU NEDENLE BALKANLARIN POLİTİKASINA, BALKAN COĞRAFYASININ EGEMEN OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR. ÇÜNKÜ BU COĞRAFYANIN STRATEJİK ÖNEMİ, ORTA VE DOĞU AVRUPADAN BAŞLAYAN, TÜRK BOĞAZLARI VE SÜVEYŞ  KANAL BÖLGESİYLE, ORTADOĞU PETROL ALANLARINI HEDEF ALAN ASKERİ HAREKATIN ÜS VE DESTEK BÖLGESİ OLMA ÖZELLİĞİNDENDİR. BİZİM AÇIMIZDAN İSE ;TÜRK BOĞAZLARINI İLERİDEN KORUYAN DOĞU TRAKYANIN AYRILMAZ  BİR PARÇASI OLMASI VE  TÜRKİYE’ Yİ AVRUPAYA BAĞLAYAN EN KISA TİCARET VE ULAŞIM HATTI ÜZERİNDE BULUNMASINDANDIR. AYRICA BALKANLARDAKİ 8.5 MİLYON MÜSLÜMAN İLE  AVRUPADAKİ  3.5 MİLYON TÜRK VE MÜSLÜMAN VATANDAŞIMIZIN ANAYURT İLE İRTİBATINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ GÖREVİ YAPMASIDIR.

 OSMANLI İMPARATORLUĞUNU;  BÜYÜME VE GÜÇLÜ DÖNEMİNDE BİR BALKAN DEVLETİ NİTELİĞİNDE İDİ İMPARATORLUĞUN 215 SADRAZAMINDAN 62 ADEDİ Kİ O/O 30 A TEKABÜL EDER, BALKAN KÖKENLİDİR. BU NEDENLE İMPARATORLUK  BEŞERİ KAYNAKLARI İLE DEVLET GELİRLERİ BALKANLARDAN SAĞLANIYOR, VE ARAP YARIMADASI BESLENİYORDU.BİLİNEN SEBEPLERDEN VE SAVAŞLARDAN  BALKANLARI KAYBETTİK, ASLINDA ANAVATANI KAYBETTİĞİMİZİ SONRA ANLADIK.BÜYÜK DEVLETLERİN AMAÇ VE HEDEFLERİ İLE BİZZAT BALKAN DEVLETLERİNİN OYNADIKLARI ROL BU SONUCU DOĞURMUŞTUR.

 BALKANLARIN STRATEJİK ÖNEMİNDEN DOLAYI; ROMALILAR DÖNEMİNDE,” DİVİDE ET İMPERA” BÖL VE YÖNET İLKESİYLE, BİZANSLILAR DÖNEMİNDE SLAVLAŞMA SÜRECİNİ YAŞAMIŞTIR. OSMANLILAR DÖNEMİNDE İSE  HOŞGÖRÜ İÇERİSİNDE YÖNETİLMİŞTİR.

 BUNUNDA EN GÜZEL BELGESİ BOSNA DAKİ FOYNİTSA KATOLİK KİLİSESİ DUVARLARINDA ASILI OLAN FATİH SULTAN MEHMET’ İN FERMANIDIR.BU FERMAN BU GÜN İNSAN HAKLARININ EN TEMEL BELGESİ NİTELİĞİNDEDİR.

 “ BEN FATİH SULTAN HAN, BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDİYORUM Kİ; KENDİLERİNE BU PADİŞAH VERMANI VERİLEN BOSNALI FRANSİSKENLER, HİMAYEM ALTINDADIR. VE EMREDİYORUM. HİÇ KİMSE NE BU ADI GEÇEN İNSANLARI, NEDE ONLARIN KİLİSELERİNİ RAHATSIZ ETMESİN VE ZARAR VERMESİN, İMPARATORLUĞUMDA HUZUR İÇİNDE YAŞASINLAR VE BU GÖÇMEN DURUMUNA DÜŞEN ,İNSANLAR, ÖZGÜR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞASINLAR. İMPARATORLUĞUMDAKİ TÜM MEMLEKETLERE DÖNÜP KORKUSUZCA KENDİ MANASTIRLARINA YERLEŞSİNLER. NE PADİŞAHLIK EŞRAFINDAN, NE VEZİRLERDEN NADE MEMURLARDAN VEYA HİZMETKARLARIMDAN, NEDE İMPARATORLUK VATANDAŞLARINDAN HİÇ KİMSE BU İNSANLARIN ONURUNU KIRMAYACAK VE ONLARA ZARAR VERMEYECEKTİR.

 MURAT HANIN OĞLU, MEHMET DAİMİ MUZAFFER, 28 MAYIS 1463 MİLODRAZ.

 TARİH BOYUNCA ETNİK VE DİNİ ÇATIŞMALARIN, SOSYAL KARIŞIKLIKLARIN VE POLİTİK KARARSIZLIKLARIN YAŞANDIĞI BU BÖLGENİN ÖZELLİĞİ; KENDİ GÜVENLİK VE  BEKALARINI  SAĞLAMAK, ÖFKE VE İNTİKAM DOLU DUYGULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BÖLGE DIŞINDAN MÜTTEFİK EDİNME ALIŞKANLIKLARININ YAYGIN OLMASIDIR. BU DA DAİMA DIŞ MÜDEHALELERİ DAVET ETMİŞTİR. BU NEDENLE BÜYÜK GÜÇLERİN AVRUPA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELDE ETMEK İÇİN GİRİŞTİKLERİ MÜCADELELERDE BU BÖLGE DAİMA BİR ÇATIŞMA VE REKABET ALANI OLMASINA SEBEP OLMUŞTUR. VE BUNDAN DOLAYI SAYISIZ İSTİLALARA MARUZ KALMIŞTIR.

 BU HAKİMİYET MÜCADELESİNİN  ESKİ ÜÇ AKTÖRÜ, OSMANLI, AVUSTURYA-MACARİSTAN VE RUS İMPARATORLUKLARI İKEN, BU GÜN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ALMANYA, İNGİLTERE, FRANSA, RUSYA FEDERASYONU, TÜRKİYE VE  BÖLGESEL GÜÇLERDEN OLUŞMAKTADIR.
 BALKANLARIN EKONOMİK VE STRATEJİK DEĞERLERİNE KATKISI OLAN ÖNEMLİ COĞRAFİ ÖĞELERDEN BİRİSİ TUNA NEHRİDİR. TUNA, İÇİNDEKİ EN AZ 35 LİMANLA  BÖLGEDEKİ BİR ÇOK ÜLKEYE HİZMET VERMEKTEDİR.

BALKANLAR SİYASİ COĞRAFYASININ BUGÜNKÜ KARMAŞIK DURUMU TARİH BOYUNCA SAYISIZ İSTİLALARA UĞRAMASININ SONUCUDUR. BUGÜN, YUGOSLAVYA'NIN PARÇALANMASIYLA, BALKANLARDA, İKİLİ YA DA ÇOK YANLI, TOPRAK, SINIR VE AZINLIK SORUNLARI VARDIR.

  OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN GERİLEMESİYLE BİRLİKTE BALKANLAR AVRUPA’NIN BARUT FIÇISIDIR YAKIŞTIRMASINA NEDEN OLUNMUŞTUR VE  BALKANİZASYON SÜRECİNE GİRMİŞTİR.

  BALKANLAR HENÜZ ULUSLAŞMA SÜRECİNİ YAŞAMAKTADIR. BU DURUM AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKEDİR.

  BALKANLAR İKTİSADİ BAKIMDAN KENDİSİNİ TAMAMLAYAMAMIŞTIR VE NÜFUSUN ARTMAMASINA RAĞMEN ŞEHİRLEŞME DEVAM ETMEKTEDİR. KARADAĞ HARİÇ MİLLİ DEVLET SINIRLARININ HİÇ BİRİSİNDE ETNİK OLUŞUM İLE MİLLİ OLUŞUM ÇAKIŞMAZ.

  BALKAN DEVLETLERİNİN ETNİK SORUNLARININ İÇİNDE BİRİNCİ UNSUR TÜRKLERDİR. BALKANLARDA ÇEŞİTLİ DİLLER KULLANILMAKTADIR VE HİÇBİR ULUS DİĞERİNİN DİLİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇABA SARF ETMEMEKTEDİR. BU NEDENLE DİL VE KÜLTÜR ÇATIŞMASI BİR BÜTÜN HALİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

  BALKANLAR VERİMLİ PETROL VE MADEN YATAKLARINA SAHİP ÜLKELER DEĞİLDİR. ALMANYA’DAN BAŞKA ÜLKELER BALKANLARA CİDDİ YATIRIM YAPMAMAKTADIR. ALMANYA’NIN YAKLAŞIMI İKTİSADİ DEĞİL, SALT BÖLGEYİ KONTROL ETMEK İÇİN SİYASİ YATIRIMDIR.

  TÜRKİYE BALKANLARIN ŞU EN SORUNLU DÖNEMİNDE ETKİLİ BİR KONUMDADIR. TÜRKİYE’NİN KATKISI OLMADAN BALKANLARIN SORUNU “GÜNEYDOĞU AVRUPA KİMLİĞİ” İLE DE OLSA ÇÖZÜMLENEMEYECEĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

  YUNANİSTAN AB ÜYESİDİR. BALKAN ÜLKELERİNİN AB’NE GİRİŞİNDE YUNANİSTAN’IN VETO HAKKININ BULUNMASI BU ÜLKELER ÜZERİNDE BİR BASKI UNSURUDUR. BU HUSUS YUNANİSTAN’A DURUM ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAKTADIR. BUNA RAĞMEN YAKIN GELECEKTE ROMANYA VE BULGARİSTAN’IN DA AB’NE GİRECEĞİNE KESİN OLARAK BAKILABİLİR.

  TÜRKİYE, EKONOMİK SINIRLARIN YAVAŞ YAVAŞ KALKMASINDAN DOLAYI BÖLGE İÇİNDE DURUMDAN EN FAZLA YARARLANAN ÜLKE OLMUŞTUR.

  DÖRDÜNCÜ KORİDOR OLARAK ADLANDIRILAN VE AVRUPA ASYA KORİDORU OLARAK BELİRLENEN ÜÇ GEÇİŞTEN İKİSİ TÜRKİYE ÜZERİNDENDİR.

4.BÜYÜK GÜÇLERİN BALKAN POLİTİKASI KONUSUNDAKİ TESPİTLER
 BALKANLARIN BUGÜNKÜ KARMAŞIK DURUMUNU YANSITAN JEOPOLİTİK DURUMUNU  BÖLÜNMELERİN ÇEKİRDEĞİ ESKİ YUGOSLAVYADIR.
 YUGOSLAVYA FEDARETİF SOSYALİST CUMHURİYETİNİN İÇ VE DIŞ SINIRLARININ JEOPOLİTİK FAKTÖRLER GÖZETİLMEKSİZİN ÇİZİLMESİ İÇ DİNAMİKLERİ İYİ KULLANAN TİTO’NUN ÖLÜMÜNDEN SONRA MEYDANA GELEN LİDER BOŞLUĞU İLE, BÖLGENİN KARARSIZ VE KARMAŞIK YAPISI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ, İKİLİ YADA ÇOK YANLI YAŞANAN OLAYLARIN DA TEMEL NEDENLERİ OLMUŞTUR. BU GÜN  BALKANLARDA İNSAN HAKLARI DEVLETLERİN EGEMENLİK HAKLARININ ÖNÜNE ÇIKMIŞTIR.
 BALKANLAR HENÜZ ULUSLAŞMA  SÜRECİNİ YAŞAMAKTA VE BU SÜRECİ TAMAMLAMA AŞAMASINDA OLAN ÜLKELERDİR. BU AVRUPA VE DÜNYA POLİTİKASI İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR PROPLEMDİR. BU DURUM GELECEKTE AVRUPANIN BÜTÜNLEŞMESİ VE GÜVENLİĞİNDE DE ÖNEMLİ BİR STRATEJİK İŞLEVİ OLACAKTIR.

 BALKANLAR İKDİSADİ BAKIMDAN DA KENDİSİNİ TAMAMLAYAMAMIŞTIR. TARIMDA ÇEŞİTLİLİK YOKTUR. YER ALTI KAYNAKLARI SINRLIDIR. ROMANYA PETROLÜ PAHALI VE TÜKENMEK ÜZEREDİR. YAŞLANAN BİR NÜFUS VARDIR. NÜFUSUN ARTMAMASINA RAĞMEN ŞEHİRLERE YOĞUN BİR GÖÇ YAŞANMAKTADIR. FARKLI REJİMLERDEN DOLAYI SANAYİ ESKİ TEKNOLOJİ İLE VERİMLİLİK VE KAR AÇISINDAN CAZİP DEĞİLDİR. ÜLKELERİN KÜÇÜK OLMASI PAZAR PAYINI AZALTMAKTA, YATIRIMLAR ÇABUK KAR GETİREN ALANLARA YÖNELMEKTEDİR.

 BÖLGE ÜLKELERİNİN MİLLİ GELİR DAĞILIMI 3700 İLA 15.000 DOLAR ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR.ASLINDA ETNİK SORUNLAR NE OLURSA OLSUN DIŞ POLİTİKA EKONOMİDEN AYRILMAZ. ANCAK BALKANLARDA SANKİ BU BİR İSTİSNADIR. BU NEDENLE AVRUPANIN BALKANLARA YATIRIMI EKONOMİK DEĞİL SİYASİ VE NÜFUZ KAZANMAYA  YÖNEL,İKTİR.ALMANYADAN BAŞKA ÜLKELERİN BALKANLARA CİDDİ YATIRIM YAPMAMAKTADIR. ALMANYANIN YAKLAŞIMI İKDİSADİ DEĞİL SALT BÖLGEYİ  KONTROL ETMEK VE ADRİYATİK DENİZİNE ÇIKMAK İÇİN SİYASİ YATIRIMDIR.

   BATININ BALKANLARDAKİ SORUNA YAKLAŞIMI ÜÇ BAŞLIK ALTINDA TOPLANMIŞTIR. BUNLAR BUNALIMIN AÇIK BİR SALDIRGANLIK OLARAK DEĞİL BİR İNSANLIK FACİASI OLARAK NİTELENMESİ. BUNALIMI SONA ERDİRMEK İÇİN KUVVET KULLANIMINDA GECİKİLMESİ. BOSNA HERSEK’DE SİVİL HALKIN GÜVENLİĞİNİ, GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURARAK SAĞLANABİLECEĞİNİN SANILMASIDIR.

  BATILILARIN GEÇ DE OLSA KENDİ RAPORLARINDA DA KABUL ETTİKLERİ BU ÜÇ TEMEL YANLIŞA EKLENMESİ GEREKEN BAŞKA YANLIŞLAR DA VARDIR. BUNLAR BOSNA HERSEK’DEKİ SAVAŞIN NEDENLERİ HAKKINDAKİ YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER, ESKİ YUGOSLAVYA TOPRAKLARINDAKİ ÇATIŞMALARIN UZUN SÜRE İÇ SAVAŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BM SİLAH AMBARGOSUDUR.

  SIRBİSTAN VEYA YUGOSLAVYA F.C.NİN BOSNA HERSEK VE HIRVATİSTAN’DAKİ  SIRP AYRILIKÇILARA VERDİĞİ AÇIK VE ÖRTÜLÜ DESTEK BU YENİ DEVLETLERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI YAPILAN BİR SALDIRGANLIKTIR. BUNUN ALGILANILMASINDA GECİKİLMİŞTİR.

  BOSNA HERSEK DEVLETİNE BM ŞARTININ 5 NCİ MADDESİ İLE TANINAN “BM GÜVENLİK KONSEYİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALANA KADAR SALDIRGAN KARŞISINDA KENDİNİ SAVUNMA HAKKI” GENE AYNI BM TARAFINDAN ELİNDEN ALINMIŞTIR. SALDIRIYA UĞRAYAN BOŞNAKLAR SİLAHSIZ BIRAKILMIŞ ÜSTELİK SALDIRGANA KARŞI ALINMASI GEREKEN TOPLU ÖNLEMLER DE ZAMANINDA ALINAMAMIŞTIR. YUNANİSTAN VE RF’NUN SIRBİSTAN’I DESTEKLEMESİ, AVRUPA’NIN SAMİMİYETSİZLİĞİ VE ABD’LERİN SORUNA GEÇ MÜDAHALESİ VE BM NİN ÜYESİ BİR ÜLKEYE BM NİN YÜCE DEĞERLERİ ALTINDA 250 BİN ÖLÜ, 1 MİLYONU AŞKIN YARALI, 2.5 MİLYON MÜLTECİ, 100.000 TECAVÜZE UĞRAMIŞ KADIN,3.5 YIL KAN VE GÖZYAŞINA SEBEP OLMUŞTUR. BOSNADA, BOŞNAKLARIN KATLEDİLMESİNE BÜTÜN DÜNYA VE İSLAM ALEMİ SEYİRCİ KALMIŞTIR..
 RUSYA FEDERASYONUNU BALKANLARDAKİ ETKİSİ AZALMAKTADIR. BOSNA’DA VE KOSOVA’DA SALDIRGANA SÖZÜNÜ GEÇİREBİLEN  TEK ÖRGÜT NATO OLMAKTADIR.

  NATO BOSNA’DA KUVVET KULLANABİLMEK İÇİN BM GÜVENLİK KONSEYİNDEN YETKİ BEKLEMİŞTİR.

  KOSOVA KONUSUNDA İSE KUVVET KULLANMAYI ÇOK DAHA KARARLI BİÇİMDE DİLE GETİRMİŞTİR. ANCAK ABD’NİN NATO KARA HAREKATINA SICAK BAKMAMASI BU KARARLILIĞI ZEDELEMEKTE VE ÇÖZÜM SADECE HAVA HAREKATINA DAYANDIRILMAK İSTENMEKTEDİR.

 AMERİKA İLE AVRUPA’NIN BU BÖLGEDE CİDDİ BİR REKABET İÇİNDE OLDUKLARI ABD’NİN DESTEĞİ OLMADAN AB.NİN BALKANLARDAKİ GELİŞMELERİ TEK BAŞINA OLUMLU BİÇİMDE YÖNLENDİRMESİ, YADA MEVCUT SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 AB’NİN BALKAN POLİTİKALARINI BELİRLEYECEK OLAN TEMEL FAKTÖR AB ÜYELERİNİN BÖLGEDEKİ ÇIKARLARININ BİRBİRİ İLE ÇATIŞMASI DURUMUNDA ORTAK BİR AB POLİTİKASININ TESPİTİDİR.BUDA UYUMSUZ VE İSTİKRAR BOZUCUDUR.

  ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ, BOSNA VE KOSOVA’DAKİ SORUNLARI YENİ YUGOSLAVYA FC’NİN İÇ MESELESİ OLARAK GÖRMEMEKTE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA DA TEREDDÜT YAŞAMAKTADIRLAR.


 MAKEDONYA İHTİLAFINDA YUNANİSTAN’IN ALEYHİNDE UĞRAŞTIĞI MAKEDONLAR HEM ORTODOKSTUR HEM DE SLAV’DIR. YUNANİSTAN SIRBİSTAN VE RUSYA ARASINDA ORTAK ÇIKARLARDAN KAYNAKLANAN BİR DIŞ POLİTİKADA, SLAV BİRLİĞİ GİBİ GÖRÜLEN İŞBİRLİĞİ SERGİLENMEKTEDİR. BU İŞBİRLİĞİNİN BİR BAŞKA ORTODOKS MİLLET OLAN BULGARİSTAN VE ROMANYA İLE DE ETKİN ŞEKİLDE OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

  YANİ BU İŞBİRLİĞİNİN ORTODOKSLUK TEMELİNDE GELİŞMEDİĞİ SADECE BİR ÇIKAR İLİŞKİSİ OLDUĞU VE SIRBİSTAN’LA YUNANİSTAN ARASINDAKİ ÇIKAR İLİŞKİSİNİN   BULGARİSTAN’A   KARŞI   BALKAN   HARBİNDE  KURULDUĞU  VE 1 NCİ VE 2 NCİ DÜNYA HARBİNDE DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

  BLOKLAR SİSTEMİNİN ÇÖKMESİ VE ARDINDAN YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI SONUCU BAŞLAYAN İÇ SAVAŞ BİR YANDAN YAYILMA TEHLİKESİ ARZEDERKEN DİĞER YANDAN DA İNSANLIĞA YAKIŞMAYAN BİR VAHŞET VE KATLİAM HAVASINDA DEVAM ETMİŞTİR.

 ABD’NİN TARAFLARI ZORLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DAYTON ANLAŞMASINDAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER; NATO İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ÇOK ULUSLU BARIŞ GÜCÜ KURMASINA OLANAK VERMİŞTİR. NATO ARTIK YENİ BİR ROL ÜSTLENMEKTEDİR. BU ROLÜN İLK UYGULAMASI BOSNA’DA GÖRÜLMÜŞTÜR. KOSOVA’DA DA GÖRÜLMESİ MUHTEMELDİR.

  NATO, BM İLE  İŞBİRLİĞİ YAPARAK ÇALIŞMAKTADIR. BARIŞ ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BARIŞI KURMA VE UYGULAMA İŞLEVİNİ ÜSTLENMİŞTİR. NATO BALKANLARDA TEK BAŞINA HAREKET ETMEK YERİNE ÇOK ULUSLU BİR ÇABANIN ÖRGÜTLEYİCİ VE İTİCİ GÜCÜNÜ OLUŞTURMAK YOLUNU İZLEMEKTEDİR. GELECEKTE DE NATO’NUN BU POLİTİKASI DEVAM EDECEKTİR.

  ANCAK TEK BAŞINA HAREKET ETMEYİ GÖZE ALAMAYAN ALMANYA’NIN BALKAN POLİTİKASI ÖRTÜLÜDÜR. İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA’NIN POLİTİKASI İSE NATO POLİTİKASI İLE BİRLEŞMEKTEDİR. RF’NUN POLİTİKASI İSE BATININ ETKİNLİĞİNİ KIRMAK TARİHİ VE KÜLTÜREL SORUMLULUKLARINI SAVUNMAKTIR. ÇİN BÖLGE DIŞINDA KALMIŞTIR.

 BALKAN ÜLKELERİ, KENDİ ARALARINDA SORUNLARI ÇÖZMEDE YETERSİZ KALMAKTADIR. YUNANİSTAN VE İTALYA, ÖZELLİKLE YUNANİSTAN BALKAN ÜLKELERİNİN AB’YE GİRMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKLARI GÖRÜNTÜSÜ İLE ARNAVUTLUK-MAKEDONYA VE BULGARİSTAN’I ETKİLEMEKTEDİR. YUNANİSTAN’IN 18 EKİM 1991 TARİHİNDE BULGARİSTAN İLE İMZALADIĞI 20 YIL SÜRELİ “İYİ KOMŞULUK DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI”  YUNANİSTAN’IN BULGARİSTAN’DA ETKİNLİK KAZANMASINA VE BULGARİSTAN’DAKİ ÖZELLEŞTİRMELERDEN DAHA FAZLA PAY ALMASINA OLANAK SAĞLAMIŞTIR.

 TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI

 TÜRKİYE’NİN BALKAN ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ :

  ROMANYA; GEREK BALKAN GEREKSE KARADENİZ ÜLKESİ OLARAK TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA ÖNEMLİ YER ALMAKTADIR. ÖZELLİKLE KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’NİN BATI AVRUPA İLE TEMASLARI BULGARİSTAN VEYA ROMANYA ÜZERİNDEN YAPILMIŞTIR.

 ATATÜRK’ÜN GAYRETLERİ İLE 09 ŞUBAT 1934 TARİHİNDE TÜRKİYE-ROMANYA-YUGOSLAVYA-YUNANİSTAN ARASINDA BALKAN PAKTI İMZALANMIŞTIR. BALKAN PAKTININ İMZALANMASI KOLLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİNİN İLK ADIMLARINI TEŞKİL ETMİŞTİR.


TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BALKANLARA YÖNELİK MİLLİ MENFAATLERİ;

 - BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN-TÜRK VARLIĞININ KENDİ KENDİNE YETERLİ, REFAH VE GÜVEN İÇERİSİNDE VARLIĞINI DEVAM ETTİRMESİNİN SAĞLANMASI,

 - BALKANLARDAKİ GÜÇ DENGESİNİ TÜRKİYE ALEYHİNE BOZACAK DURUM VE DENGELERİN OLUŞMASININ ÖNLENMESİ,

 - BALKANLARDAKİ TARİHİ TÜRK VARLIĞI YOLU İLE AVRUPA ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK VE ETKİLİ OLACAK ŞARTLARIN OLUŞTURULMASI VE DEVAM ETTİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

 TÜRKİYE’NİN BALKANLARA YÖNELİK MİLLİ HEDEFLERİ;

 - LATİN-SLAV-TÜRK VE MÜSLÜMAN-ORTODOKS-KATOLİK OLUŞUMLARINI DEMOKRASİ VE ORTAK MENFAATLER BAZINDA ÖNE ÇIKARACAK İTTİFAKLAR POLİTİKASI GÜTMEK, BU KAPSAMDA BULGARİSTAN VE ROMANYA’NIN BU OLUŞUMLARDA YER ALMASINI SAĞLAMAK,

 - AVRUPALI GÜÇLERİN BÖLGEYE YÖNELİK NÜFUZ POLİTİKASINI DENGELEMEK VE TÜRKİYE’NİN İRADESİ DIŞINDAKİ OLUŞUMLARI ÖNLEMEK,

 - BALKAN SORUNUNUN BALKANLILAR TARAFINDAN ÇÖZÜLEBİLECEĞİ TEZİNİ İŞLEMEK, BELİRLENECEK TEZLERİ, AMERİKAN VE İNGİLİZ DESTEĞİ İLE ULUSLAR ARASI PLATFORMLARDA SAVUNMAK,

 - RF-SIRP-YUNAN İTTİFAKLARINI DENGELEMEK MAKSADIYLA; BOSNA-HERSEK-ARNAVUTLUK-MAKEDONYA BULGARİSTAN-ROMANYA VE HIRVATİSTAN ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK,

 - KOSOVA VE SANCAK SORUNUNA SIRBİSTAN COĞRAFYASI İÇİNDE VEYA DIŞINDA ÇÖZÜMLER ARANIRKEN TÜRK VE MÜSLÜMAN UNSURLARIN GÜVENLİĞİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI; TOPRAK VE NÜFUS MÜBADELESİ DAHİL UZUN VADELİ HEDEFLERİ BELİRLEMEK,

 - DOST BALKAN ÜLKELERİNİN GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ALANLARINA AÇILIMLARINI SAĞLAMAK, AB’NİN TEK YÖNLÜ HEGEMONYASINA GİRMELERİNİ VE TÜRKİYE’Yİ DIŞLAMALARINI ÖNLEMEK.

  MİLLİ MENFAAT VE HEDEFLERİN ELDE EDİLMESİ MAKSADIYLA UYGULANACAK POLİTİKALAR :

  * TÜRKİYE’DE UZUN VADELİ STRATEJİLER ÜRETECEK, KURUMSAL YAPILAR OLUŞTURULMALIDIR.

  * GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ VE BALKAN BARIŞ GÜCÜ GİRİŞİMLERİ ENTEGRE EDİLEREK TÜRK-AMERİKAN ORTAK İNSİYATİFİ ORTAYA ÇIKARILMALIDIR,

  * SÖZKONUSU BALKAN ÜLKELERİNİN NATO’YA ÜYE OLMALARI SAĞLANMALIDIR,

  * BALKANLARDAKİ İSTİKRARSIZLIKLARIN BM VE NATO ŞEMSİYESİ ALTINDA ÖNLENMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER DESTEKLENMELİ,

  AB’NİN BAB UNSURLARI VASITASIYLA YAPACAĞI MÜDAHALELER ÖNLENMELİ.
 
  * EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLEREK TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRMEK İSTEYENLERE BURS VERİLMELİDİR, VERİLEN BURSLAR ARTTIRILMALIDIR.

  * KÖKTENDİNCİ AKIMLARIN ÖNLENMESİ MAKSADIYLA DİN ADAMLARI BAŞLANGIÇTA TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLMELİ, MÜTEAKİBEN KENDİ ÜLKELERİNDE YETİŞTİRİLMELERİNİ SAĞLAYACAK KURUMLARIN OLUŞTURULMASINA YARDIM EDİLMELİDİR.

  * TÜRK RADYO VE TELEVİZYONLARININ ETKİN OLARAK İZLENİLMESİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BALKANLARDA ARTMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALIDIR.

  * TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITAN DOKÜMANLARIN TÜM BALKAN ÜLKELERİNDE O ÜLKELERİN DİLİNDE BASILMASI VE DAĞITILMASI SAĞLANMALIDIR.

  * TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL MİRASINI KORUYACAK TEDBİRLER ALINMALIDIR.

  * BALKAN GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KURULMALIDIR.

  * BALKAN ÜLKELERİNE ALMAN VE SLAV MÜDAHALESİNİ ÖNLEYECEK ULUSLAR ARASI GÜÇ DENGELERİ OLUŞTURULMALIDIR.

 ROMANYA-BULGARİSTAN ARNAVUTLUK VE MAKEDONYA TÜRKİYE’YLE EKONOMİK İLİŞKİLER BAKIMINDAN İLK SIRADADIRLAR.

  BULGARİSTAN İLE İLİŞKİLER HER BAKIMDAN GELİŞTİRİLMELİ YUNANİSTAN’IN BU ÜLKE ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK VE POLİTİK ETKİSİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLEREK MUTLAKA KIRILMALI VE SOYDAŞLARIN HAKLARINA KARŞI DUYARLI OLUNMALIDIR.

  TÜRKİYE AB İLE İMZALADIĞI GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE  ROMANYA, BULGARİSTAN VE SLOVENYA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINI İMZALAMIŞTIR. BUNUN SONUÇLARININ ALINMASI TEŞVİK EDİLMELİDİR.

 TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI MEVCUT DEĞİLDİR. İLİŞKİLERİMİZDE KARŞILIKLI ÇIKAR ÇATIŞMALARI BULUNMAKTADIR.

  YUNANİSTAN; TÜRKİYE’NİN AB’NE GİRİŞİNİ İSTEMEMEKTEDİR. AB FONLARINDAN TÜRKİYE’NİN PAY ALACAK OLMASI, TÜRKİYE’NİN SANAYİ VE TURİZMİNİN GELİŞMİŞLİĞİNDEN DUYDUĞU EKONOMİK ENDİŞELERİ TARİHSEL DÜŞMANLIK DUYGULARI İLE DESTEKLEMEKTEDİR.

  ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BÖLGE DEVLETLERİNİN ASKERİ VE ENDÜSTRİYEL KOMPLEKSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLECEK ÖZELLİKTEDİR.

 SONUÇ  :

 BALKANLARA YÖNELİK DEVLETİN VE ÖZEL TEŞEBBÜSÜN FAALİYETLERİ BİR MERKEZDEN KOORDİNE EDİLEREK BİR BİLGİ VE İŞLEM MERKEZİNİN OLUŞTURULMASI, İSTANBUL ŞEHRİNİN BALKANLARIN MERKEZİ VE BAŞKENTİDİR YAKLAŞIMI İLE BALKANLAR İÇİN İSTANBUL’DA BİR İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ MERKEZİNİN KURULMASI TEŞVİK EDİLMELİDİR.

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok