MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ
BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DE İFADE ETTİKLERİ GİBİ “TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN’IN DOST OLMALARI GEREKİR, BULGARİSTAN’A KARŞI OLAN TÜRKİYE’YE DE KARŞIDIR.” ÖZDEYİŞİNDE ANLAMINI BULAN TÜRK-BULGAR DOSTLUĞUNU GEREKTİREN ŞARTLARIN ŞÜPHESİZ  PEK ÇOK SEBEPLERİ VARDIR.

 BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DE İFADE ETTİKLERİ GİBİ “TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN’IN DOST OLMALARI GEREKİR, BULGARİSTAN’A KARŞI OLAN TÜRKİYE’YE DE KARŞIDIR.” ÖZDEYİŞİNDE ANLAMINI BULAN TÜRK-BULGAR DOSTLUĞUNU GEREKTİREN ŞARTLARIN ŞÜPHESİZ  PEK ÇOK SEBEPLERİ VARDIR.

 BUNLARDAN EN ÖNEMLİSİ ŞÜPHESİZ ÜLKELERİN ÇIKARLARIDIR. BUNUN YANINDA  COĞRAFYANIN GETİRDİĞİ ŞARTLAR İLE TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR, ULUSLAR ARASI HUKUKUN YARATTIĞI ŞARTLAR,ÜLKE HALKLARININ PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL YAPISI İLE DEVLET ADAMLARININ KİŞİLİKLERİDE BU DOSTLULARDA ÖNEMLİ YER TUTAR.BÜTÜN BUNLARDAN AYRI OLARAK TÜRKLERLE BULGARLARIN DOST OLMALARI VE SOST KALMALARI İÇİN BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN 1,5 MİLYON TÜRK VE MÜSLÜMAN HALKIN MEVCUDİYETİ DİĞER FAKTÖRLERDEN AYRI OLARAK  DOSTLUK İÇİN YETERLİDİR.

TÜRK-BULGAR DOSTLUĞU ASLINDA,  ZANNEDİLDİĞİ GİBİ BASİT ÜLKE ÇIKARLARI UĞRUNA GÖZARDI EDİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİDİR. BUGÜNKÜ  BATI  KOMŞUMUZ  BULGARİSTAN BİZDEN ÖNCE AVRUPA BİRLİĞİNE GİRECEĞİNE GÖRE BU ÜLKEYİ YAKINDAN TANIMAKTA YARAR VARDIR.
BULGARİSTAN; 110.916 KM2 YÜZÖLÇÜMÜNDE TÜRKİYENİN 1/7 BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR. 8.5 MİLYON NÜFUSU VARDIR. KM2’YE YAKLAŞIK OLARAK 79 KİŞİ DÜŞER. HALKININ  % 85’İ BULGAR ORTODOKS % 8.5 TÜRK (MÜSLÜMAN) % 6.5’U DİĞER AZINLIKLARDAN MEYDANA GELİR.
HALKIN 2/3 ATEİSTDİR. KİLİSE DEVLETTEN AYRIDIR. ÜLKE 28 YÖNETİM BİRİMİNE AYRILIR.ÜLKEDE 221 KENT 5159 YERLEŞİM BİRİMİ VARDIR.ÜLKE PARLEMENTOSU 1991 YILINA KADAR 4OO, 12 TEMMUZ 1991 DEN SONRA  240 MİLLETVEKİLİNE İNMİŞTİR.SEÇİMLER, 5 YILDA BİR YAPILIR. HALEN BULGAR PARLEMENTOSUNDA 24 TÜRK ASILLI MİLLETVEKİLİ VARDIR.
İKDİDAR PARTİSİ  TÜRK MİLLETVEKİLLERİNİN DE İÇİNDE YER ALDIĞI, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ  İLE  KOALİSYON YAPMIŞTIR. BULGAR HÜKÜMETİNDE 3 TÜRK BAKAN BULUNMAKTADIR.

ÜLKEDE KIRİL ALFABESİ  KULLANILIR. PARA BİRİMİ LEVADIR.14 TEMMUZ 2004 TARİHİ İTİBARİYLE 1 DOLAR 730 BİN LEVA VE  958 BİN TÜRK LİRASIDIR.  GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILASINDA FERT BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 2560 DOLARDIR.

BALKAN DAĞLARI BULGARİSTAN TOPRAKLARINI DOĞU BATI İSTİKAMETİNDA İKİYE AYIRIR, 550 KM. UZUNLUĞUNDA VE 120 KM GENİŞLİĞİNDE OLAN BU DAĞ SİLSİLESİ KUZEY GÜNEY İSTİKAMETİNDE 11 AYRI YERDEN GEDİK VE GEÇİTLERLE  ÜLKENİN KUZEY VE GÜNEYİNİ BİR BİRİNE BAĞLAR.BULGARİSTAN HIZLI GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKEDİR.

BULGARİSTAN’IN TARİHİ :

TUNA BULGARLARININ TARİHİ, MACAR BİLGİNLERİNİN ARAŞTIRMALARINA GÖRE; MÖ 210-174 YILLARINDA YAŞAMIŞ OLAN HUN DEVLETİNE TABİ TİNG-LİNGLERE KADAR UZANIR.

1001 YILINDA BİZANS EGEMENLİĞİNE, 1364 YILINDA BİRİNCİ MURAT ZAMANINDA OSMANLI EGEMENLİĞİNE GİRMİŞTİR.
 BULGARLAR 549 SENE OSMANLI İDARESİNDE KALMIŞLARDIR.
YAKIN TARİHTE RESMİ BULGAR DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI : 1877-78 OSMANLI-RUS HARBİ SONUNDA İMZALANAN YEŞİLKÖY-BARIŞ ANLAŞMASI VE BERLİN KONGRESİNDE ÖZERK BİR PRENSLİK OLARAK KURULMUŞTUR. DEVLETİN KURUCUSU, BİR ALMAN BOTANİKCİSİ OLAN ÇAR I NCİ  FERDİNANATTIR.

BULGARİSTAN; 17 ARALIK 1908’DE İLAN EDİLEN 2 NCİ MEŞRUTİYETTEN İSTİFADE EDEREK BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİR. OSMANLI DEVLETİ DE 19 NİSAN 1909 TARİHİNDE 125 MİLYON FRANKLIK RUSYA’YA OLAN SAVAŞ TAZMİNATI BORCUNA KARŞILIK BULGARİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI  KABUL ETMİŞTİR.

BULGARİSTAN 1912 DE 1 NCİ BALKAN SAVAŞINDA ÇATALCAYA KADAR HUDUTLARINI GENİŞLETMİŞ 1913 YILINDA EDİRNENİN GERİ ALINMASIYLA BU GÜNKÜ SINIRA ULAŞILMIŞTIR.

 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİNE MÜSBET ETKİ EDEN FAKTÖR, MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL YETENEKLERİ İLE SOFYA’DAKİ  ATEŞELİK GÖREVİ NEDENİYE BU ÜLKEYİ İYİ TANIMIŞ OLMASININ  ETKİLERİ BÜYÜKTÜR.

BU NEDENLE MUSTAFA KEMALİN SOFYA’DAKİ ATEŞELİK GÖREVLERİNİN ÜZERİNDE KISACA DURULMASINDA YARAR VARDIR.

2 NCİ BALKAN HARBİNİN SONUNDA 29 HAZİRAN 1913’DE BULGARLARLA İSTANBUL BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANDIKTAN SONRA BULGARİSTAN İLE SİYASİ  İLİŞKİLER YENİDEN KURULDU VE ATATÜRK’ÜN SINIF ARKADAŞI ALİ FETHİ OKYAR SOFYA’YA  BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI.

 24 EKİM 1913 TARİHİNDE DE M.KEMAL BİNBAŞI RÜTBESİNDE SOFYA, (BELGRAD VE ÇETİNE’YE) ATEŞE OLARAK ATANMIŞTI.

 26 EKİM 1913 TARİHİNDE SOFYA BÜYÜKELÇİSİ M.KEMAL’İN İVEDİ GÖREVE BAŞLATILMASINI TALEP EDEN TELGRAFI ÜZERİNE 20 KASIM 1913 TARİHİNDE M.KEMAL SOFYA’DAKİ GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR.

 OSMANLI DEVLETİNİN ATEŞE  M.KEMAL’DEN BEKLEDİĞİ EN ÖNEMLİ GÖREV; BULGARLARLA OSMANLI DEVLETİ ARASINDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİ VE BAZI BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUM VE HAZIRLIKLARININ ÖĞRENİLMESİYDİ.

 M. KEMAL TİTİZ ÇALIŞMALARIYLA VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMİŞTİR. ASLINDA BİR ASKERİ ATEŞENİN GÖREVLERİ İÇİNDE OLMAYAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SİYASİ KARARIN, Kİ BU SİYASİ KARAR; “ BULGARLARIN OSMANLI DEVLETİYLE BİRLİKTE 1 NCİ DÜNYA HARBİNE KATILMASINI SAĞLAYAN  KARARIN ALINMASINDA” BULGAR PARLEMENTOSUNDAKİ OYLAMAYA  17 TÜRK MİLLETVEKİLİNİN OY DESTEĞİ İLE LEHİMİZE BİR KARARIN ALINMASINI SAĞLAYAN ÖRGÜTLÜ FAALİYETİN YÜTÜTÜLMESİNİ SAĞLAMIŞTIR.

- M. KEMAL  O  DÖNEM BULGARİSTAN’DA  PEK ÇOK DOST EDİNMİŞTİR.
-YÖNETİCİ KADROLAR ÜZERİNDE OLUMLU TESİRLER BIRAKMIŞTIR.
-M. KEMAL SOFYA’DA İKEN 23 MART 1914 TARİHİNDE YARBAYLIĞA YÜKSELMİŞTİR.
-M.KEMAL 2 ŞUBAT 1915’DE SOFYA’DAN AYRILMIŞTIR.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEKİ TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ

BULGARLARIN 1 NCİ DÜNYA HARBİNDEN ÇEKİLMELERİNİ SAĞLAYAN ATEŞKES ANLAŞMASI; 29 EYLÜL 1918 DE SELANİK’DE İMZALANDI. OSMANLI DEVLETİNİNDE I İNCİ DÜNYA HARBİNİ SONA ERDİREN ATEŞKES ANLAŞMASI, 30 EKİM 1918’DE MONDROS’DA İMZALANDI. BU İKİ ANLAŞMA KAPSAM VE UYGULAMA ESASLARI İTİBARİYLE  BİRBİRİNE  ÇOK BENZER.
AĞIR ATEŞKES HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE;

* BULGAR VE TÜRK ORDULARI TERHİS EDİLECEK,
* ÜLKE  İÇİNDEKİ  STRATEJİK NOKTALARIN İŞGALİ KABUL EDİLECEK,
* TÜRK VE BULGAR DEVLETLERİNİN HÜKÜMRANLIK HAKLARININ ELİNDEN ALINMASI KABUL EDİLİYORDU.
* İŞGAL GÜÇLERİNİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ HER İKİ ÜLKENİN  TOPRAKLARINDAN DİLEDİKLERİ GİBİ GEÇEBİLECEKLER
* HER İKİ ÜLKE, BİRİNCİ DÜNYA HARBİ MÜTTEFİKLERİ İLE BÜTÜN İLİŞKİLERİNİ  KESMEYİ  KABUL EDİYORLARDI.
TÜRKİYE DE MONDROS MÜTAREKESİ’NİN 23.MADDESİ GEREĞİNCE, ESKİ MÜTTEFİKLERİNİN HEPSİYLE, BU ARADA BULGARİSTAN İLE DE İLİŞKİLERİNİ KESMEK ZORUNDA KALDI.

 TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINI KORUMAYI SOFYA’DAKİ İSPANYOL ELÇİLİĞİ, BULGARLARIN ÇIKARLARINI DA İSTANBUL’DAKİ İSVEÇ ELÇİLİĞİ SAĞLAYACAKTI.

 BU NEDENLE MONDROS MÜTAREKESİNDEN SONRA BULGARİSTAN İLE RESMİ İLİŞKİLER KESİLMİŞTİR.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ HEDEFİ VE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
MİLLİ MÜCADELEYİ BAŞLATAN  BÜYÜK ÖNDERİN  BELİRLEDİĞİ STRATEJİ;
-ADOLU’DA MİLLİ MUKAVEMETİN BAŞLAMASI,
-MUKAVEMET’İ YÖNETECEK BİR LİDER KADROSUNUN TEŞKİL EDİLMESİ
-İSTANBUL HÜKÜMETİ VE İŞBİRLİKCİ KADROLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLEREK KURTULUŞUN YENİ TEŞKİL EDİLECEK MİLLİ BİR ORDU İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ,

KASIM 1918 İSTANBUL’DA TRAKYA VE PAŞAELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ KURULDU.

  15 MAYIS 1919 YUNANLILARIN İZMİR’E ÇIKTIĞI GÜNDE EDİRNE MÜDAFAA-İ  HUKUK CEMİYETİ KURULDU,
25 TEMMUZ 1919’DA ERZURUM KONGRESİ YAPILDI,
HAZİRAN 1919’DA YUNAN ORDUSUNUN EGE’DE İLERİ HAREKATI BAŞLADIĞINDA TRAKYA’DA DA MÜTTEFİKLER ADINA FRANSIZ İŞGALİ, BAŞLANDI.

4/12 EYLÜL’DE SİVAS KONGRESİ TAMAMLANARAK MİLLİ MÜCADELENİN YÖNETİMİ ANADOLU’YA GEÇTİ.

ANADOLUDA TEMSİL HEYETİ MİLLİ MÜCADELEYİ ORGANİZE EDERKE; 27 KASIM 1919’DA BULGARİSTAN’A NEUİLLY BARIŞ ANTLAŞMASI İMZALATILDI. BULGARİSTAN; BU ANLAŞMAYA GÖRE;

* GÜNEY DOBRUCA’YI  ROMANYA’YA BIRAKACAK
* SIRPLAR LEHİNE SINIRDA UFAK DÜZENLEMELERİ KABUL EDECEK
* BATI TRAKYA’YI YUNANLILARA BIRAKACAK, BUNA KARŞILIK “BULGARİSTAN’IN EGE DENİZİNE ÇIKIŞINI SAĞLAYACAK BATI TRAKYA ÜZERİNDEN EKONOMİK MAHRAÇ SERBESTLİĞİ” GARANTİ ALTINA ALINACAKTIR.
* BULGARİSTAN 2 MİLYAR FRANK SAVAŞ TAZMİNATI VERECEK
 BU ANLAŞMA İLE BULGARİSTAN TAMAMEN MÜTTEFİKLERİN KONTROLÜ ALTINA ALINDI.
* SIRA OSMANLI DEVLETİNİN TAKSİMİNE GELMİŞTİ.
* MÜTTEFİKLER 19 – 26 NİSAN 1920 ‘DE SAN REMO’DA TOPLANDILAR. AMAÇ OSMANLI DEVLETİ’NE İMZALATILACAK SEVR BARIŞ ANTLAŞMASININ ESASLARINI BELİRLEMEKTİ. BU KONFERANSTA, ALINAN KARARLARDAN BİRİ DE BATI VE DOĞU TRAKYA’NIN YUNANİSTAN’A VERİLMESİYDİ. BU KARAR TÜRK VE BULGAR HALKI ÜZERİNDE BÜYÜK BİR MEMNUNİYETSİZLİK YARATTI.

* BU SIRADA TRAKYA VE PAŞAELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ’NİN İKİNCİ KONGRESİ, 9 – 13 NİSAN 1920 TARİHLERİ ARASINDA İKİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİNİN KAZANILDIĞI GÜNLERDE, EDİRNE’DE TOPLANDI. KONGREDE YUNANİSTAN’IN TRAKYA’YI İŞGALİNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ. BU GELİŞMELER ÜZERİNE;

M.KEMAL; TRAKYA’DAKİ 1 NCİ KOLORDU KOMUTANI, GENERAL CAFER TAYYAR’A VERDİĞİ DİREKTİFDE; Kİ BU DİREKTİF TRAKYA HAREKAT ALANI KOMUTANINA VERİLEN VE HARP TARİHİ İÇİN MÜKEMMEL BİR ÖRNEKTİR.
“BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ VATANIN PARÇALANMASINI ÖNLEMEK VE MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAKTIR. BU AMACIMIZA ULAŞMAMIZA ENGEL OLANLAR TÜRKİYE’NİN DÜŞMANI OLAN İNGİLİZLERDİR. ONLARA KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNEN FRANSIZLARI DA EKLEMEK GEREKİR. BİZ BÜTÜN İMKANLARIMIZLA DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMA KARARINI ALMIŞ BULUNUYORUZ. BULGARLARIN DA, AYNI DÜŞMANLARLA AYNI DURUMLARI OLDUĞUNU ZANNETMEKTEYİM. BUNU GÖZ  ÖNÜNDE TUTARAK ONLARA BAŞARILAR DİLİYOR VE ONLARI YUNANLILARA  KARŞI GİRİŞTİKLERİ  HAREKATTADESTEKLİYORUZ.

BU DURUMDA İKİ KOMŞU ÜLKE ARASINDA UZUN ÖMÜRLÜ BİR İYİ KOMŞULUK İLİŞKİSİNİN KURULMASI GEREKİR. İKİ ÜLKE ARASINDA İSTENİLEN BU İLİŞKİNİN SAĞLANMASI İÇİN BU TİP ÖZEL BİR DEKLARASYONUN TEATİ EDİLMESİNE GEREK YOKTUR. BU İLİŞKİLER CAFER TAYYAR GİBİ YETKİLİ  BİR KARDEŞİMİZ TARAFINDAN SAĞLANABİLİR.”

“SİZİN DİKKATİNİZİ ŞU HUSUSA ÇEKMEK İSTERİM. BULGARLARIN, RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİ EYİLİMLERİ BİZİM GELECEKTEKİ ÇIKARLARIMIZLA BAĞDAŞMAKTADIR. BULGAR DOSTLARIMIZA ŞAHSİ SELAMLARIMI  İLETİN”

MUSTAFA KEMAL 16 MART 1920’DE İSTANBUL’UN İTİLAF DEVLETLERİ TARAFINDAN İŞGALİNDEN DUYULAN ENDİŞEYİ 20 NİSAN 1920 TARİHİNDE  BULGARİSTAN BAŞBAKANINA YAZDIĞI BİR MEKTUP İLE BİLDİRDİ.
BU MEKTUPTA; “BARIŞ ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİNE TAMAMEN AYKIRI OLARAK YAPILAN BU TECAVÜZÜN BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ TARAFINDAN ŞİDDETLE PROTESTO EDİLDİĞİNİ BİLDİRMEKLE ŞEREF DUYARIM. BU DURUM OSMANLI MİLLETİNİN BARIŞ KONFERANSINDA ALINAN SONUÇLARI TASVİP ETMEDİĞİNİ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞTİR. SENATÖRLER, MİLLETVEKİLLERİ, GENERALLER VE YAZARLAR EVLERİNDEN ALINARAK KELEPÇELENİP SÜRGÜNE YOLLANDILAR. RESMİ VE ÖZEL DAİRELER SADECE DAHA KUVVETLİ OLMANIN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANARAK SİLAH ZORU İLE İŞGAL EDİLDİ. BU SALDIRI VE BAĞIMSIZLIĞA KARŞI YAPILMIŞ OLAN TECAVÜZ KARŞISINDA OSMANLI MİLLETİNİN ANKARA’DA TOPLANAN TEMSİLCİLERİ ARALARINDAN BİR İCRA KONSEYİ SEÇEREK MİLLETİN YÖNETİMİNİ BUNLARIN ELİNE VERDİ. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN MİLLETİN ARZULARINI SİZE ULAŞTIRMAKTAN ŞEREF DUYMAKTAYIM,

* İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL’DAN YAYINLANMIŞ OLAN KANUN VE FETVALARIN HİÇBİR DEĞERİ OLMADIĞI GİBİ BUNLAR MİLLETÇE DE HİÇBİR ŞEKİLDE TASVİP GÖRMEMEKTEDİR;

* OSMANLI MİLLETİ VATANININ SAVUNMASI VE BAĞIMSIZLIĞI VE ADİL, ŞEREFLİ BİR BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN KARARLI VE İNANÇ İÇİNDEDİR. MİLLET, KENDİ ADINA BÜTÜN SORUMLULUĞU ALMAK VE GEREĞİNİ YAPMA HAKKINI TEMSİLCİLERİNE VERMİŞ BULUNMAKTADIR;

* MEMLEKETTE BULUNAN HIRİSTİYANLARLA YABANCILARIN MEMLEKETİN SAVUNMASI BAKIMINDAN BİR ENDİŞE İÇİNDE BULUNMALARININ GEREĞİ YOKTUR. BU MEKTUP BULGARLARIN İDDİASINA GÖRE 11 AĞUSTOS 1920’DE BULGARİSTAN BAŞBAKANINA ULAŞMIŞTIR. ANCAK BU DÖNEMDE BULGARİSTAN DA ÖNEMLİ KARIŞIKLIKLAR YAŞANMAKTADIR.
İŞBAŞINDAKİ BULGAR HÜKÜMETİ, İHTİLALCİ HAREKETLERİN BASKISI KARŞISINDA YÖNETİMİ 21 MAYIS 1920’DE BULGAR BAĞIMSIZ ÇİFTÇİ PARTİSİ’NE BIRAKMAK ZORUNDA KALDI. PARTİNİN İKTİDARA GELMESİYLE BAŞKANLIĞA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ OLAN ALEXANDR STANBOLYSKİ GETİRİLDİ.

22 MAYIS 1920’DE  BATI TRAKYADA TÜRK VE BULGAR ORTAK KONGRESİ BAŞLADI VE BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ ÜÇÜNCÜ DEFA İLAN EDİLDİ. -27 MAYIS 1920’DE BATI TRAKYA’DA 5 TÜRK 3 BULGAR YÖNETİCİNİN GÖREV ALDIĞI  İHTİLALCİ BATI TRAKYA CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ GÖREVE BAŞLADI.

- CUMHURİYETİN  RESMİ DİLİ TÜRKÇE  VE  BULGARCA OLACAK
- TÜRK VE BULGAR HALKINDAN  TRAKYA HALKINA HAKLARININ İADESİ İÇİN ORTAK MÜCADELE EDİLECEK VE YUNAN İŞGALİNE İZİN VERMEYECEKLERİNİ KARARLAŞTIRDILAR.

 EDİRNE, UZUNKÖPRÜ VE İPSALA’DA YUNANLILARIN İŞGALİNE KARŞI KOYMAK ÜZERE SİLAHLI ÇETELER KURULDU.
BATI TRAKYA’NIN DA BİRÇOK BÖLGESİNDE FAALİYETE GEÇİLDİ; İSTASYONLAR, KIŞLALAR VE STRATEJİK ÖNEMİ OLAN BİRÇOK YER YUNANLILARIN  İSTİFADE  ETMEMESİ  İÇİN  TAHRİP  EDİLDİ.
MAYIS 1920 SONLARINA DOĞRU TRAKYA’DAKİ FRANSIZ İŞGAL KUVVETLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI.

 ONLARIN YERİNE TEKİRDAĞ’A  ÇIKAN BİR YUNAN TÜMENİ İLE DOĞU TRAKYA’DAN  EDİRNE İSTİKAMETİNDE İLERLEYEN İKİ YUNAN TÜMEN İLE DOĞU VE BATI TRAKYA’DA YUNAN İŞGALİ BAŞLADI.
 BATI TRAKYA’DAN GELEN YUNAN İLERLEYİŞİ EDİRNE’DEKİ 60 NCI TÜMENİN CİDDİ MUKAVEMETİ İLE DURDURULDU.
 BU GELİŞMELER ÜZERİNE,

  EDİRNE VİLAYETİ SEKRETERİ ŞEKİP BEY 6 HAZİRAN 1920 DE I NCİ KOLORDU KOMUTANI CAFER TAYYAR’IN SİYASİ TEMSİLCİSİ OLARAK SOFYA’YA GÖNDERİLDİ VE AŞAĞIDAKİ ANLAŞMA İMZALANDI.

  BULGARLARLA YAPILAN İLK ANLAŞMA

  DOĞU TRAKYA HÜKÜMETİNİN BULGARİSTAN’DAN SERBESTÇE SİLAH ALMASI VE BUNLARIN İTİMAT EDİLİR KİŞİLER TARAFINDAN GİZLİCE TÜRKİYE’YE SOKULMASI,

TÜRK MİLİS GÜÇLERİNE DOĞU VE BATI TRAKYA SINIRLARINDAN SERBEST GEÇİŞ HAKKININ TANINMASI KARARLAŞTIRILDI.
 BU SIRADA; 1 NCİ KOLORDU KOMUTANI CAFER TAYYAR PAŞA 20 HAZİRAN 1920 DE  HAVSA YAKINLARINDA YUNANLILAR TARAFINDAN ESİR EDİLMİŞ, DOĞU TRAKYA’DAKİ BİRLİKLER KOMUTANSIZ KALMIŞ,   DAĞILARAK BULGARİSTAN’A  SIĞINMIŞLARDIR

  BU DURUMU; FİLİBE’DE YAYINLANAN YUG GAZETESİ ŞÖYLE BELİRTMİŞTİR.

* YUNAN İŞGAL KUVVETLERİNE KARŞI SAVAŞAN TRAKYA’DAKİ TÜRK  KOLORDU BİRLİKLERİNDEN ON BİN KİŞİLİK BİR PİYADE BİRLİĞİ İLE BİR TOPÇU ALAYI BÜTÜN DONATIMI İLE KIZILAĞAÇ BÖLGESİNDEKİ KOSTANTİNOVA KÖYÜNE,

* 1200 KİŞİLİK BİR BAŞKA BİRLİKTE KOCAMUSTAFAPAŞA’DA VE VİRANTEPE’DEN BULGAR TOPRAKLARINA GEÇMİŞTİR”.
BİR BAŞKA BULGAR GAZETESİ OLAN RABOTNİCESKİ VESNİK GAZETESİNE GÖRE  DE  SADECE YANBOLU’YA;
* 12 BİN ASKER,
* 12 BİN SİVİLİN,
* 200 MEMUR,
* 700 SUBAYIN İLTİCA ETTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR.”
  BU DÖNEMDE, BULGARİSTAN’DAKİ İŞGAL VE DENETİMİ KONTROL EDEN MÜTTEFİKLERİN RAPORUNDAN; TÜRK ORDUSUNDAN BULGARİSTAN’A SIĞINAN KUVVETLER OLARAK; (GOTZMAN RP.)
385 SUBAY, 3239 ASKER, 22.200 SİVİL YANLARINDA; 1000 TÜFEK, BATARYA SİSTEMİ KRUP YAPIMI OLAN   7.5 SM.LİK 4 TOP, 4 TOP MERMİSİ SANDIĞI VE BİR AĞIR MAKİNELİ TÜFEK OLDUĞU HALDE BULGAR SINIRINI GEÇTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

SOFYA’DAKİ İNGİLİZ DİPLOMATİK TEMSİLCİSİ HERBERT DERİNG 21 TEMMUZ 1920 TARİHİNDE BULGAR HÜKÜMETİNE VERDİĞİ NOTADA; CAFER TAYYAR’A YAPILMAKTA OLAN HER TÜRLÜ YARDIMA MANİ OLUNMASI İSTENMİŞTİR. AKSİ TAKDİRDE BULGARLARIN BUNDAN ZARAR GÖRECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR

BUNA RAĞMEN  BULGAR HÜKÜMETİ, TÜRK GÖÇMENLERİNİ PLEVNE, VİDİN, VARNA, LOM, RUSÇUK, RAZGRAD, GORNO PANİÇAREVO VE KAZANLIK’A YERLEŞTİREREK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
BULGAR HÜKÜMETİNİN BU YARDIMLARINI ELEŞTİREN GRUPLARA KARŞI BAŞBAKAN STANBOLYSKİ, 7 NİSAN 1921 TARİHİNDE BULGAR MİLLET MECLİSİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA;

“..... MÜTTEFİKLERİN BÜYÜK KUVVETLERİNİN BULUNDUĞU İSTANBUL’DAN BURAYA KEMALİST TEMSİLCİLER GELMİŞTİR. BU ŞAHISLARA İZİN VERİLMİŞTİR. BUNLARIN NEDEN GELDİKLERİ SORULUYOR. SİZE SORUYORUM HANGİ ULUSLARARASI ANLAŞMA BİZİ ONLARI KOVMAYA MECBUR EDEBİLİR? ONLAR YUNANİSTAN İLE SAVAŞTALAR. BULGARİSTAN’DA AZ MI RUM VAR? BİZ ESİR BİR ÜLKE Mİ YOKSA BAĞIMSIZ BİR ÜLKE MİYİZ? BİZ BURAYA GELMİŞ VE HİÇBİR KÖTÜLÜK YAPMAMIŞ İNSANLARI KOVABİLİR MİYİZ?” DİYEREK SAVUNMUŞTUR.
BULGARİSTAN ÇİFTÇİ PARTİSİ HÜKÜMETİ, ANADOLU’DA MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN YÖNETİMİNDE KURULMUŞ OLAN T.B.M.M HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER KURMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCAMAKTAYDI. TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ SAVAŞTA BULGAR ÇİFTÇİ HÜKÜMETİ, DAİMA TÜRKİYE’YE DESTEK OLMUŞTUR.
 
BULGARİSTAN’IN BEKLENTİSİ
BULGARİSTAN, YAPTIĞI YARDIMLARA KARŞILIK MUSTAFA KEMAL’DEN İLERDE YAPILACAK BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE’NİN BATI KOMŞUSU OLARAK YUNANİSTAN YERİNE BULGARİSTAN’I TERCİH ETMESİNİ İSTİYORDU.

M.KEMAL, BULGARİSTAN İLE HABERLEŞMENİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN EDİRNE’DE YARDIMCI BİR TELSİZ İSTASYONUNUN KURULMASINI EMRETMİŞ VE ANADOLU’YA GELEN BULGAR HEYETİ, M.KEMAL VE İSMET PAŞALARLA BİRLİKTE ANKARA, ESKİŞEHİR, İNEBOLU, KASTAMONU, KÜTAHYA, ANTALYA, SİVAS BÖLGELERİNİ DOLAŞTI.

BULGARİSTAN İLE RESMİ İLİŞKİLER
STANBOLYSKİ HÜKÜMETİ, TÜRKİYE’NİN SOFYA’DA RESMİ BİR TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERDİ.
27 ŞUBAT 1921’DE M.KEMAL’İN YAKIN ARKADAŞI VE GÜVENDİĞİ KİŞİLERDEN BİRİ OLAN CEVAD ABBAS BEY, ÇİFTÇİ PARTİSİ HÜKÜMETİNİN İLERİ GELENLERİYLE DAİMİ İLİŞKİ HALİNDE OLDU.
CEVAD ABBAS, BULGARİS-TAN’DAN TÜRK MİLLETİNİN KURTULUŞ SAVAŞI İÇİN DESTEK SAĞLANMASINI ORGANİZE ETTİ.
MÜTTEFİK DEVLETLER, ÇİFTÇİ HÜKÜMETİ’NE BASKI YAPARAK CEVAD ABBAS BEY’İN DERHAL BULGARİSTAN’DAN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER VE BULGAR HÜKÜMETİNİ NEUİLLY ANLAŞMASI’NA AYKIRI HAREKET ETMEKLE SUÇLADILAR. BULGARİSTAN BAŞBAKANI STANBOLYSKİ 26 EKİM 1922’DE PARLAMENTODA YAPTIĞI KONUŞMADA;

 “TÜRK MİLLETİNİN KURTULUŞ HAREKETİNİ BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ŞAHSINDA TANIMAK GEREKLİDİR. SEVR ANTLAŞMASI’NIN ÜZERİNDE YAPILACAK TADİLAT DİĞER ANTLAŞMALARIN DA TADİLİNİ GEREKTİRECEKTİR. SABIR. ŞİMDİ BİZİM KOMŞUMUZ OLAN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ SADECE İYİ VE DOSTANE OLABİLİR. ORTAK ÇIKARLARIMIZ BİZLERİ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYA ZORLAMAKTADIR” DİYEREK BASKILARI GÖĞÜSLEMİŞTİR.

  TÜRK VE İTALYAN BANDIRALI GEMİLERİN BULGARİSTAN’DAN KÖMÜR, SİLAH, MÜHİMMAT, TOP VE SİLAH YEDEK PARÇASI ALARAK İNEBOLU İSKELESİNE NAKLİYAT YAPTIĞI, BUNLARIN 4 TON SİLAH, 25 TON MERMİ, 1672 TON DEMİR, 643 TON ASKERİ MALZEMENİN ANADOLU’YA SEVK EDİLDİĞİ BURGAZ TİCARET ODASI KAYITLARINDAN ANLAŞILMAKTADIR.
 AYRICA YUNAN ORDUSUNDA ASKERLİK YAPMAK ÜZERE SİLAH ALTINA ALINAN VE ANADOLU’YA SEVK EDİLEN MAKEDONYA KÖKENLİ ASKERLERİN YUNAN ORDUSUNDAN KAÇARAK, MUSTAFA KEMAL’İN ORDUSUNA KATILDIĞI, FİRARLARIN BULGARLAR TARAFINDAN TEŞVİK EDİLDİĞİ ANLAŞILIYOR.

BU MAKSATLA YAYINLANAN BİR BİLDİRİDE;
MAKEDONYA İHTİLAL KOMİTESİ’NİN BİLDİRİSİ;
“TÜRK MİLLETİNİN BÜYÜK SAVAŞI BİZİ YARDIMA VE ORTAK DAVRANIŞLARA ÇAĞIRMAKTADIR. YUNAN ORDUSUNDAN KAÇAN VEYA ESİR DÜŞEN BULGARLAR, TÜRK ORDUSUNDA KARDEŞÇE BİR DAVRANIŞ GÖRMEKTEDİR. SİZE MÜŞTEREK VATAN MİLLİ VE ŞAHSİ MENFAATLERİMİZ ADINA SESLENMEKTEYİZ. SİZLERİN BULGAR HALKININ HAKİKİ DOSTU OLAN TÜRK ASKERLERİNE KATILMANIZ GEREKMEKTEDİR. SİZ ONLARIN ARASINDA BİR KARDEŞ ŞEFKATİ BULACAKSINIZ” DİYEREK YUNAN ORDUSUNDA ASKERLİK YAPAN MAKEDONYALI ASKERLERİN FİRAR ETMELERİNİ SAĞLAYAN BEYANNAMELER YAYINLADIKLARI TESBİT EDİLMİŞTİR. BU BEYANNAMELERDEN ETKİLENEN 1200 KİŞİLİK BİR BİRLİK BATI ANADOLUDA  TÜRK ORDUSUNA SIĞINMIŞTIR.

SOFYA’DA TOPLANAN IV NCÜ ENTERNASYONAL KONGRE KARARI;

 4-7 HAZİRAN 1922’DE SOFYA’DA TOPLANAN DÖRDÜNCÜ KOMÜNİST KONGRESİNDE DE TÜRK-YUNAN SAVAŞI ELEŞTİRİLMİŞ VE KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİNDE ŞU NOKTALARA DEĞİNİLMİŞTİR.

  ”YUNANİSTAN, ÖN ASYA’DAKİ SAVAŞA İNGİLİZ EMPERYALİSTLERİ TARAFINDAN SÜRÜLMÜŞTÜR. YUNAN BURJUVASI, BU SAVAŞTA YENİ TOPRAKLAR İLHAK ETMEYİ UMMAKTAYDI. ANCAK SAVAŞ YUNAN HALKINA AĞIR KAYIPLAR VE KORKUNÇ EKONOMİK VE MADDİ ZORLUKLAR GETİRMİŞTİR”

  “ANADOLU’DA TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ SAVAŞ ASLINDA BU İKİ DEVLET ARASINDA YAPILMAMAKTADIR.BU SAVAŞIN ARKASINDA İNGİLTERE BULUNMAKTADIR. İNGİLTERE İSTANBUL’U İŞGAL ETTİKTEN SONRA YUNANİSTAN VASITASIYLA EGE’Yİ KENDİ KALESİ HALİNE GETİRMEYİ ARZULAMAKTADIR’’DENMİŞTİR.

BÜYÜK TAARRUZDAN SONRA TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ
AĞUSTOS-EYLÜL 1922’DE, TÜRK ORDULARI YUNAN KUVVETLERİNE SON VE KESİN DARBEYİ İNDİREREK, ANADOLU’YU TÜMÜYLE İŞGALDEN TEMİZLEDİLER. BU BAŞARIYA; BULGAR BASININDAN RABOTNİÇESKİ VESTNİK GAZETESİ, ‘’YUNAN ORDUSUNUN TÜRKLER TARAFINDAN MAĞLUBİYETİ, İNGİLTERE’NİN YENİLGİSİ DEMEKTİR... ÖN ASYA’NIN ŞİMDİ SAHİBİ MUSTAFA KEMAL PAŞA‘DIR. ONUN HÜKÜMETİ KOMÜNİST DEĞİLDİR. O BATILI HAYDUTLARA KARŞI HALK KİTLELERİNİN DİRENİŞİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. SON TÜRK ZAFERİ, DOĞUDA KURTULUŞ HAREKETLERİNİ ÇABUKLAŞTIRACAKTIR BUNDAN BULGARLARDA DERS ALMALIDIR”.

BAŞBAKAN  A.STANBOLYSKİ;

 “TÜRKİYE’NİN AVRUPA ÜLKELERİNE YAPMIŞ OLDUĞU BÜYÜK HİZMETİN ÖZÜ, BÜYÜK ÖNDERİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN SAYESİNDE OLDUĞUNU KABUL ETMEK GEREKİR. ONUN GAYRETLERİ SONUCUNDA TÜRK SORUNUNUN YANİ ŞARK MESELESİNİN YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE ORTAYA KONULDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ. TÜRK ZAFERİNDEN ÖNCE BUNU KİMSE DÜŞÜNMEMİŞTİ. SEVR ANTLAŞMASININ REVİZYONU İLE BİRLİKTE DİĞER BÜTÜN ANTLAŞMALAR DA  REVİZYONA TABİİ TUTULACAKTIR.”
BULGAR BAŞBAKANI STANBOLYSKİ, 1922 YILLARININ SONLARINDA ÇİFTÇİ PARTİSİNE MENSUP ÜÇ KİŞİLİK BİR HEYETİ TÜRKİYE’NİN SOFYA’ DAKİ TEMSİLCİSİ CEVAD ABBAS BEY İLE BİRLİKTE ANKARA’YA GÖNDERDİ.

HEYET BAŞKANI B.AÇKOV DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ RAPORDA;

 “MUSTAFA KEMAL, YAKINDAN TANIDIĞI BULGAR MİLLETİNE KARŞI SAMİMİ SEMPATİ BESLİYOR. O, BULGARLARIN, KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE VE SONRA YAPTIKLARI SAVAŞLARDAN ÖRNEKLER VEREREK HALKIMIZIN MEZİYETLERİNDEN BAHSEDİYOR VE ONLARA KIYMET VERDİĞİNİ ANLATIYORDU...  PAŞA, TÜRK VE BULGAR MİLLETLERİ ARASINDA TARTIŞMALI KONULARIN BULUNMADIĞINI, BUNUN AKSİNE İKİ MİLLET ARASINDA KARŞILIKLI SEMPATİLERİN BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.” DİYEREK TÜRK MİLLETİNİN BULGARLARA KARŞI SAMİMİ HİSSİYATINI BİLDİRİYORDU.
BULGARİSTAN BAŞBAKANI EDİRNE’DEKİ BAŞKONSOLOSU EMEKLİ GENERAL T.MARKOV’UN ANKARA’YA GİTMESİNİ VE TÜRKİYE İLE BİR DOSTLUK ANLAŞMASINI İMZALANMASI İMKANLARINI ARAŞTIRMASINI İSTEDİ.
MARKOV, 27 OCAK 1923 GÜNÜ, İZMİR GÖZTEPE’DE M.KEMAL’E İLK ZİYARETİNİ YAPTI.

MARKOV, BULGAR HÜKÜMETİ TARAFINDAN TESPİT EDİLMİŞ OLAN VE TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA BİR DOSTLUK ANTLAŞMASININ YAPILMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMEL OLAN ŞU SORUNLARI   M. KEMAL’E BELİRTTİ:

* MÜTTEFİKLER TARAFINDAN BULGARİSTAN’DAN ALINARAK YUNANİSTAN’A VERİLMİŞ OLAN BATI TRAKYA KONUSUNDA YARDIM.
* GÖÇMEN SORUNU
* PATRİKHANE SORUNU
* ORTAK TİCARİ KONULAR
* İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI SORUNU
MUSTAFA KEMAL, GENERAL MARKOV’A;

 ..... BİZİM BALKANLARDA DOST BİR ÜLKEYE İHTİYACIMIZ VARDIR. BULGARİSTAN’DA COĞRAFİ, EKONOMİK VE POLİTİK BAKIMDAN BU KONUDA DÜŞÜNEBİLECEĞİMİZ EN İYİ DEVLETTİR. İKİ MEMLEKET ARASINDA KURULACAK BİR DOSTLUK SİZİ DE BİZİ DE DAHA KUVVETLİ VE DAHA BAĞIMSIZ YAPACAKTIR .... DİYEREK, BULGARİSTAN’A VERİLEN ÖNEMİ BELİRTTİ.

 ANKARA HÜKÜMETİ, BULGARİSTAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN SAĞLANMASI İÇİN SOFYA NEZDİNDE RESMİ MÜRACAATTA BULUNDU VE SOFYA’YA BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEYİ ÖNERDİ.
 
BULGARİSTAN, TÜRKİYE’NİN SOFYA’YA TEMSİLCİ GÖNDERMESİNİ KABUL ETTİ. ANCAK BUNUN TÜRKİYE’NİN MENFAATLERİNİ KORUYAN İSPANYOL ELÇİLİĞİNE BAĞLI OLMASINI ÖNERDİ. BU GÖRÜŞ TÜRK HÜKÜMETİNCE KABUL EDİLMEDİ. DAHA SONRA İSPANYOL ELÇİLİĞİNE BAĞLI OLMAYAN YARI RESMİ NİTELİKTE BİR TEMSİLCİNİN SOFYA’YA GÖNDERİLMESİNİ KABUL ETTİ.

9 HAZİRAN 1923’TE BULGARİSTAN’DA ASKERİ İHTİLAL OLDU VE BULGAR ÇİFTÇİ PARTİSİ HÜKÜMETİ DEVRİLDİ.

 BULGARİSTANDA İKDİDARA GELEN SOSYALİST PARTİ RUSYA YANLISI BİR POLİTİKA İZLEMEYE BAŞLAYINCA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ZAYIFLADI.
1933 SENESİNDE BALKAN PAKTINA GİRMESİ İÇİN YAPILAN DAVETİ RET EDEN BULGARİSTAN 1 NCİ DÜNYA HARBİNDE KAYBETTİĞİ TOPRAKLARI GERİ ALABİLMEK İÇİN 2 NCİ DÜNYA HARBİNE TEKRAR ALMANLAR SAFINDA YER ALARAK ÜLKE TOPRAKLARININ ALMANLARIN KULLANMASINA İZİN VERDİ. 
 YUNANİSTANIN İŞGALİNE  OLANAK SAĞLADI. 2 NCİ DÜNYA HARBİNDEN DE ZARARLI ÇIKAN BULGARİSTAN YÖNETİMİ RUSYAYA YAKLAŞTI. TÜRKİYE  İLE  İLİŞKİLERDE DONDURULDU.

1948 SENESİNDE 2 TÜRK SAVAŞ  UÇAĞININ BULGARLAR TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMESİ  ÜZERİNE 10 AĞUSTOS 1950  BULGARİSTANA TÜRKİYE YE  BİR NOTA VEREREK 250 BİN TÜRKÜN TÜRKİYEYEYE GÖNDERİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNE RAĞMEN BULGARİSTANDAN 1951 YILINDA 150 BİN GÖÇMEN TÜRKİYEYE KABUL EDİLDİ. AĞUSTOS 1969 YILINA KADAR İKİ AYRI BLOKTA YER ALAN BU İKİ KOMŞU ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KÖTÜ CEREYAN ETTİ.

AĞUSTOS 1969 DA İMZALANAN  YAKIN AKRABALARIN GÖÇÜ İLE 30 BİN TÜRK SOYDAŞI TÜRKİYEYE KABUL EDİLDİ.

 İLİŞKİLER 1975 YILINDAN İTİBAREN GELİŞMEYE BAŞLADI.24 ŞUBAT 1982 YILINDA DEVLET BAŞKANI KENAN EVREN’İN BULGARİSTANA YAPTIĞI 4 GÜNLÜK BİR ZİYARET İLE İLİŞKİLER YUMUŞADI. ANCAK BATI BLOKUNDAKİ ÇÖZÜLME KARGAŞASINDAN İSTİFADE ETMEK İSTEYEN BULGARİSTAN 1989 DA 3OO BİN KİŞİYİ BULAN GÖÇÜ BAŞLATTI. İLİŞKİLER TEKRAR BOZULDU.
   3 KASIM 1989 YILINDA 35 YILDIR BULGARİSTANI YÖNETEN  JİVKOV DEVLET BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ YERİNE MALEDENOV DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ. 12 TEMMUZ 1991 SENESİNDE PARLENENTER DEMOKRATİK SİSTEMİ BENİMSEYEN BULGARİSTAN 4OO KİŞİLİK MİLLETVEKİLİ SAYISINI 240 A İNDİREREK SEÇİMLERİ YENİLEDİ
1997 SENESİNDE BAŞBAKAN MESUT YILMAZIN SOFYA ZİYARETİ İLE ARADAKİ SORUNLAR ÇÖZÜMLENDİ.

2001 YILINDA YAPILAN SEÇİMLERDE ESKİ KOMÜNİSTLER YENİ SOSYALİSTLER 106, DEMOKRATİK GÜÇLER BİRLİĞİ 110 TÜRKLERİN İÇİNDE YER ALDIĞI HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 24 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI. BULGARİSTANDA TÜRKLERİN MİLLETVEKİLİ KAPASİTESİ 27 DİR.
       SONUÇ

  TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI, BULGARİSTAN – YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNİ DE ETKİLEMİŞ VE BULGARİSTAN’IN DESTEĞİNİ SAĞLAMIŞTIR.
LOZAN ANLAŞMASINDA MİSAK-I MİLLİ’NİN BATI SINIRI BULGARİSTAN’LA TEYİT EDİLEREK TESCİL EDİLMİŞTİR.

 “TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN’IN DOST OLMALARI GEREKİR. BULGARİSTAN’A  KARŞI OLAN TÜRKİYE’YE DE KARŞIDIR. BU YAKLAŞIM TÜRK-BULGAR DOSTLUĞUNUN 21 NCİ YY’DA GELİŞECEK VE KÖKLEŞECEKTİR”
 BU MAKALENİN AYRINTISI  YAZARIN “TÜRK BULGAR İLİŞKİLERİ VE GÖǔ İSİMLİ KİTABINDA MEVCUT OLUP  KİTAP; HARP AKADEMİLERİ BASIMEVİ YENİLEVENT İSTANBUL  KASIM 1999

 

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok