ORTAÇAĞ-TÜRK-İSLAM VE HAÇLI SAVAŞIDIR
Tarihçiler metot bakımından tarih çağlarını; İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ olarak tasnif ederler.Bulunduğumuz xxı nci yüz yıla da, yeni bir çağın başlangıcı olduğunu söylerler ve buna da “Bilgi-çağı”adını vermişlerdir

.

Bu adlandırmayı gelecek nesiller kabul edecekler mi bilinmez ama,  bilinen bir gerçek varsa, o da geride bırakılan çağların içinde “Ortaçağ” ın bir İslam ve Türk çağı olduğu ve çağa damgasını vuran olayların, Türk-İslam kültürü ile Hıristiyan Ortadoks ve katolik kültürlerinin ortaya çıkması ve bu kültürlerin yarattığı güçlerin meydana getirdiği askeri ve siyasi güç mücadelesinin çok acımasız ve kanlı olmasıdır.Bu nedenle günümüzde yeniden “Ortaçağı” yaşanıyoruz.Çünkü;

Ortaçağın başlangıcı İsa dan sonra 476 yıllarında, Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla başlar. Batı Roma İmp. nu yıkan güç, Batı Hun İmparatoru Attila nın Roma yı işgali ve vergiye bağlamasıyla başlayan”Ortaçağ,” Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethiyle sona ermiştir.Aslında Ortaçağ, İ.S.375 yılında Orta Asya da, Çinin baskısıyla Batı Hunların Avrupa ya yönelmesi ile başlayan; “Kavimler Göçü”ile başlar.

Bu göçü  gerçekleştiren kavimlerin  en büyüğü ve büyük değişimlere sebep olanı “Türkler” dir.

Bu göç Asya dan Avrupa ya doğru olmuştur.

İki yoldan batıya yapılan bu göçün birinci yolu Hazar denizinin kuzeyinden,

 ikincisi de güneyinden  Anadolu üzerinden dir.

Bu çağın başlıca özelliği kısaca şöyledir.

Bu göçlerinde etkisiyle uygarlıkların hızla gelişmesi,

İlk Türk devletlerinin kurulması,(Asya Hunları)

İpek ve Kral yollarının açılması,(Anadolu nun  Ön Asya ve Orta Asya ya bağlanması)

Toplumlar arası kültürel etkileşimin hızlanması,

İlk paranın kullanılması,(Lidya)

İlk alfabenin kullanılması,(Fenike)

İlk takvimin ortaya çıkması,(Mısır)

Avrupa da, uzun süren işgaller ve karışıklıklar,

Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması,(m.s.395)

Bizans İmparatorluğunun ortaya çıkması,

Hıristiyanlığın iki büyük mezhep e ayrılması

İslamiyetin ortaya çıkması ve gelişmesi,

İslam devletlerinin kurulması,

Din ve mezhep  savaşlarının başlaması,,

Avrupa da, derebeylik rejimi ve  feodalizm in  kurumlaşması,

Kilise ve din adamlarının güçlenmesi,

Batı Avrupa ya  skolastik düşüncenin  egemen olması,

Türk-İslam devletlerinin kurulması(Karahanlılar-Gazneliler)

Selçuklu Devletinin 1040 yılında kurulması

Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin 1048 yılında Van’ nın kuzeyinde Ahlat civarındaki muharebede, Bizans’a bağlı bir eyalet olan Ermeni krallığını yenmesi ve bu krallığı  ortadan kaldırılması,

Anadolu’nun Türklerin eline geçmesi,(1071 Malazgirit zaferi) üzerine,

Türklere karşı Haçlı seferlerinin başlatılması,

Osmanlı Beyliğinin 1299 da kurulması, ve gelişmesi, Balkanlarda genişlemesi ile Avrupa yı  tehdit etmesi,

1453 de İstanbul’un fethiyle “Ortaçağ” ın sona ermesi,

Bütün bu tarihi bilgileri günümüzün olaylarıyla karşılaştırarak anımsayacak olursak, bu yüzyılında Türklerle Avrupalıların başta kültür olmak üzere büyük çapta iktisadi ve siyasi bir mücadelenin içinde olduklarını görüyoruz.

Ermeni soykırım iddiaları,

Kıbrıs,Patrikhane mücadelesi,Ege ve Türk Yunan sorunları ve Büyük Ortadoğu projelerinin uygulama alanı,Irak,İran Suriye,Afganistan ve Orta Asaya daki mücadeleler, adeta tarihi yeniden tekerrür ettiriyor.Aslında tarih tekerrür etmez, ama maalesef bizim için tekrar ediyor.12 Mayıs 2005

 

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok