ÇALTILAR KÖYÜNÜN SORUNLARI

         

               SAYIN MUĞLA VALİSİNE ARZ EDİLEN  ÇALTILAR KÖYÜNÜN  SORUNLARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

                               B İ L G İ   N O T U

KONU    :  FETHİYE ilçesine bağlı  ÇALTILAR köyü ve sorunları  

YERİ:  ÇALTILAR köyü, MUĞLA ilinin en doğu ucunda, BURDUR ve ANTALYA  vilayetleri ile mülki taksimat hudutları olan köydür. Kaza merkezi Fethiye ye 83 km uzaklıktadır. Çaltılar köyü Seki Jandarma Karakolunun sorumluluk al.anı içindedir


  Köyün nüfusu; yaz döneminde 3000, kış döneminde, 350 civarında olan ve toplam 310 hanedir.

Köyün okuma yazma oranı yüksektir. Köyün ilkokulu 1926 senesinde (1928 harf devriminden önce ) imece usulünde, 2 derslikli olarak yapılmıştır.Cumhuriyetin ilk yıllarında, bilinen imkansızlıklara rağmen bir dağ köyüne yapılan bu okulun üzeri, kapak tahtaları ile örtülmüş ve uzun yıllar tek bir öğretmenin görev yaptığı mütevazi bir köy ilk okulu olarak hizmet vermiştir.

Bu gün köyümüzde taşımalı sistemden dolayı okul binası vardır. Fakat öğretim ve eğitim hizmetini yapan okulumuz yoktur. Öğrenciler komşu Bekçiler köyündeki ilk öğretim okuluna gitmektedir.

Eski okulumuzda tek bir öğretmenin  hizmet  yaptığı  ve  ilk okulu köyde okuyup da çok farklı mesleklere yönelmiş ve hayatta olan doktor, avukat, general, öğretmen, imam ve pek çok kamu görevlisi ile özel sektörde çalışan personel vardır.

Köyün tarihi hakkında sağlıklı bilgi mevcut değildir. Ancak çok eskiden beri yerleşim alanı olarak kullanılan bir bölge olduğu ortaya çıkan arkeolojik bulgulardan anlaşılmaktadır. Dört  yıldır yüzey araştırmaları yapılan Höyük de, 2012 yılında detaylı arkeolojik kazılar  başlayacak. Yetkililerin ifadesine göre en az 30 yıl sürecektir. Bu çalışmalar, İngiltere ve ABD lerinden katılan öğretim üyeleri ile Uludağ Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı nezaretinde yapılmaktadır. Son dört yılda bu maksatla köyde 20-30 kişiye çıkan yabancı konuk ağırlanmıştır.

Zaman zaman Uludağ Üniversitesinin  öğrencileri de katılmıştır.Bu nedenle köyde iskan sıkıntısı çekilmiştir.Köy halkı kendi yakınları dışında başkalarını barındıracak imkanlara sahip değildir.Köydeki konutlar, halkın kendi ihtiyacını karşılamakta yetersizdir.Kiralık ev bulunmaz, Ayni çatı altında yabancı konuk barındırılmaz. Köyün alışkın olduğu geleneklere uygun düşmediğinden özellikle yurt dışından gelen bu konuklar sıkıntı çekmektedirler.

KÖYÜN SORUNLAR  :

a.İçme suyu: Su deposu yetersizdir. Özellikle yaz döneminde köyün suyunu besleyen kaynaklar  azaldığı için, köy yakınında açılan derin kuyudan çekilen su, mevcut depoda toplandıktan sonra,mahalle mahalle  dağıtılmaktadır.Sık sık su kesintisi yapılmak zorunludur.Çünkü bazen elektirk kesintisinden bazende kuyunun kendisini toparlaması ve dalgıç motorunun  dinlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, kesintiler köy halkında sıkıntı yarattığı gibi sağlık sorunlarına da sebep olmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan mevcut deponun bakımı yapılmadığından su kaçakları yanında hijyenik sorunları da mevcutdur. Bu sorunun çözümü ilave bir su deposunun yapılması ve mevcut depo ile entegre edilerek sisteme bağlanmasına ihtiyaç vardır.

     b.Sulama suyu şebekesinin onarılması: Köyde sulu  tarım yapılan arazi sınırlıdır. Mevcut sulama şebekesi eski ve verimsizdir. kanalın pek çok yeri kırık ve onarıma muhtaçtır. Bu onarımların köylünün gücü ve olanakları dışındadır. Yetersiz olan su kaynağının ıslah edilerek kanalların bakım ve onarımının yapılması zorunludur.

     c.Koca Çayın Islahı: Köyün sınırlı içerisinden geçen ve başlangıç noktası Batı torosların Kızılcadağ,  Narpuz  tepesi ve söğüt kasabasından itibaren batıya doğru  beş köyün arazisini kat ederek köyümüz tarım alanlarının ortasından geçen koca çay, yazın kurur, yağışlılarla beraber taşar tarım alanlarına kum ve çakıl sürer, buda önemli derecede zarara ve hasara sebep olur. Kaynaktaki köylerin ve kendi halkımızın attığı naylon poşetler ve  çöp yığınları, zaten sığ ve dar olan bu çayın yatağını kapayıp en küçük bir yağışta  taşkınlara sebep olmakta dır. Çayın tabanı, derileştirilerek yatak ıslah edilmelidir.

     d.Elektrik Şebekesinin Islahı: Mevcut şebeke yetersiz ve  eskidir.  köyü besleyen trafonun gücü düşüktür. Her geçen gün elektrikli cihaz, kullanımı artmaktadır.Trafonun güçlendirilerek şebekenin bakımının  yapılması zorunludur.Mevcut şebekede, kaçaklar fazla olduğu gibi can güvenliği açısından dan tehlike arz etmektedir.

     f.Çöp  sorunu : Köyde çöp ve artık maddeler çevreye büyük zarar vermektedir.Bilinçsizce gelişigüzel atılan ev artıkları çevreyi aşırı derecede kirletmekte ve su kanalları başta olmak üzere tarım alanlarını  ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır.Bu sorun sadece köyümüzde değil tüm çevre köylerde önemli bir sorundur.Buna mutlaka ortak bir çözüm bulunmalıdır. En azından  Bekçiler, Çaltılar ve Çobanisa köyü  için bir ortak çöp toplama ve imha bölgesi tespit edilerek bu köylerin belirli yerlerine konacak çöp toplama konteynirleri ile çöplerin toplanıp  çöp imha merkezinde yakılarak imha edilmesi için idari önlemlerin  alınması zorunludur.

      g. Çaltılar  köyündeki  eski caminin yıkılarak yerine Pazar yerinin yapılması: Köyümüzde  son derece modern ve büyük bir cami mevcuttur. Eski cami ibadete kapalıdır ve kullanılmamaktadır. Mevcut durumu ile her an yıkılabilecek durumdadır. Bu durumu ile  tehlike arz etmektedir. Bu caminin yıkılmasına izin verilmesi ve malzemesi ile her hafta Perşembe  günü  kurulan köy pazarının yeniden düzenlenmesi için atık malzemesinden yararlanılmasında fayda vardır.

     h.Tohum temizleme binasının köy tüzel kişililiğine tahsisi: 1950 li yıllarda köyde imece usulü ile binası yapılmış ve uzun süre kullanılmış olan “Tohum temizleme binası” nın makine ve malzemesi kullanılmadığı için tarım bakanlığı ilgili birimleri tarafından sökülerek tahliye edilmiştir.Halen bina boş ve kullanım dışıdır.Bakımsızlıktan her an yıkılabilir.Bu binanın köy tüzel kişiliğine tahsisi edilerek köyün bu binada bir değirmen kurarak binayı kullanışlı bir hale getirmesinde fayda vardır.

     ı.Köyde Mevcut Orman Bakım Evinin köy tüzel kişiliğine  tahsis  edilmesi: Köyde mevcut ve uzun yıllar önce imece usulü ile yapılarak orman bakanlığına devredilen “Orman bakım personeli “ için yapılmış olan ve uzun zamandır kullanım dışı ola binanın köy halkının  kullanımına tahsis edilerek bu binanın köy  okuma odası ve halk eğitim merkezi olarak kullanılmasına izin verilmesi. Bu sağlandığı takdirde yapılan ön çalışmalarda binadan aşağıdaki şekilde istifade edilecektir.

        Binanın bir odası dershane olarak düzenlenecek ve bu dershanede okullar kapandıktan sonra emekli Bilgisayar öğretmeni Mehmet Erarslan tarafından bilgisayar kursu, Emekli matematik öğretmeni İbrahim  Günay  tarafından matematik kursu, E.Gn.Halil şimşek tarafından İngilizce ve Devrim Tarihi kursları verilecek. Ayrıca bu kurslara  Bekçiler, Çobanisa ve Doğanlar köylerinden öğrencilerin katılacakları yapılan ön çalışmalarda belirlenmiştir.

      Binanın diğer bir odası okuma salonu olarak düzenlenecek. Bu maksatla şimdilik üç bin adet kitap bağışının yapılacağı tespit edilmiştir. Orman bakım evinin yıkılmaktan kurtarılması ve toplum için daha yararlı bir hale getirilmesi için ve bu yapının köy tüzel kişiliğine geçmesinde fayda görülmektedir.

     j.ANTALYA-FETHİYE Devlet kara yolundan köye girişin  düzenlenmesi: Devlet kara yolu köyümüz arazisinin içinden geçmekte ve köye giriş noktası olan “Kavşak”  büyük bir tehlike arz etmektedir.Özellikle FETHİYE istikametinden köye giriş çok tehlikelidir. Bu tehlikeyi önlemek için köye girişin için mutlaka bir “cep” yapılması zorunludur. Antalya Karayolları  Bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında olan bu yolda halen genişletme ve ölçüm çalışmaları yapılmaktadır. Bölge müdürlüğüne gerekli talimatın verilerek bu sorunun çözümlenmesinde fayda görülmektedir.

     k.Köy içi yolların parke döşemesine devam edilmesi: Halen köy içinde 1000m kadar bir bölümün parke döşemesi yapılmıştı.Kalan bölümün ayni evsafta ve özellikte parke ile döşenmesine devam edilmesi için gerekli talimatın verilmesini,

     l.Ova Yollarının ve iki adet mezarlık yolunun ıslahı :  Köyümüzün  kadostra çalışmaları ile ayrılmış olan ovaya gidiş ve tarım alanları içindeki yolların ıslah ve bakımı köyün imkanları dışında olup bu yolların  staplize malzeme ile güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca köyün iki adet mezarlığı mevcut olup bunlar köyün takriben üç km dışındadır.Özellikle kış döneminde cenazelerimizin bu mezarlıklara nakli büyük sıkıntı yaratmaktadır.Yollarımızın çamur ve derelerden geçmesi nedeniyle mutlaka bakım ve desteğe ihtiyaç vardır. Gerekli emir ve talimatın Vilayet makamınca  verilmesi  zorunludur.

     m. Köye kanalizasyonun   yapılması: Köyün güneyinde bulunan ve köy halkının büyük bir kısmı tarafından içme suyu temini için kullanılan “Cuma Pınarı” kaynağına yaz döneminde, köyün zemine verilen atık maddeleri karışmaktadır. Halk sağlığı için tehlike arz eden bu durumun önlenmesi için köye kanalizasyon sisteminin yapılmasında fayda görülmektedir.

     n.Sağlık Ocağına doktor ve sağlık personelinin görevlendirilmesi: Özellikle yaz döneminde emekli ve yaşlı yurttaşların  yaylalamak  üzere köyde ikamet etmesi bu personelin sağlık hizmetlerinin çevredeki sağlık ocaklarından karşılanması güçlük yaratmaktadır. Bu yaşlı insanların uzak mesafelere giderek ilaç yazdırmaları ve tedavi görmeleri açısından ulaşım güçlükleri de dikkate alınırsa önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun çözümü yaz döneminde mutlaka binası mevcut olan sağlık ocağına bir hemşire bir doktor ve bir Ambulansın görevlendirilerek giderilmesinde gerekir.

SONUÇ VE TEKLİFLER:

     Çaltılar köyünün sorunları öncelik sırasına göre yukarıya çıkarılmıştır. Gerekli destek ve yetkililere emirlerin verilmesi hususu sayın  MUĞLA  Valisine 2010 yılında arz edilerek talep edilmiştir.

Ayrıca, Muğla ilimizin en doğu ucunda  BURDUR, ANTALYA vilayetleri ile sınırı olan bir köy olmamız  nedeniyle Sayın valinin  uygun göreceği bir zamanda, Sn. Valinin  himayesinde, Çaltılar köyü halkının ev sahipliğinde, Çaltılar köyü “Cuma Pınarında” Muğla, Burdur, Antalya Valilerimiz ile il genel meclisi üyelerimiz ve komşu köylerimizin muhtar ,ihtiyar  heyetlerin katılımı ile  katılımı ile bir tanışma ve kaynaşma etkinliğinin düzenlenmesine izin verilmesini, bu etkinliğe mahalli ve ulusal basının da  Sayın valinin daveti ile iştirakinin sağlanmasını  saygıyla arz ve teklif ederiz.

Not: Yukarıda belirtilen hususlar köy Muhtarı ile birlikte, tarafımdan sayın Muğla Valisine makamında,  detaylı olarak izah edilerek gerekli desteğin sağlanması istenmiştir.

ÇALTILAR KÖYÜ  EKİM 2011 FETHİYE

 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok