hair bundles uk
ŞEYH-SAİT İSYANI

Cumhuriyetin 444. gününde Doğu Anadolunun bugünkü Bingöl coğrafyasında merkezi şimdiki "Genç" kazamız olmak üzere 200 X 200 km.2.lik bir bölgede Laik Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırarak şeriat esasına dayalı sözde bir "Kürt İslam Devleti kurmak" isteyen "bölücülerin" başlattıkları isyan hareketini inceleyen bir çalışmadır.Bu isyan Büyük önderimiz ATATÜRK'ün sarsılmaz azmi ve dirayeti ile o günün koşullarında, kısmi seferberlik ilan edilerek 72 günde bastırılmıştır.Birçok acı ve  ızdıraplara sebep olan bu isyanın belgeye dayalı araştırması yapılmıştır.Günümüzde bu isyanı masum bir hareket olarak göstermek isteyen "tarikatlar" ve "siyasi gruplar" ve partiler  olasına karşın tarihi gerçekleri kimse değiştiremeyeceği için "Şeyh Sid isyanı" Cumhuriyete karşı ilk başkaldırı özelliği ile tarihdeki yerini almıştır. Kitap Harp Akedemileri Komutanlığı matbaasında basılmıştır.kütüphanelere dağıtılmıştır.    

Yazynyn Devamy
 
TÜRK KÜLTÜRÜ
Bu kitapta Türk tarihi, Türk kültürü ve özellikle Yenisey ırmağı kenarında bulunan “Orhun Anıtlarının” gelecekte Türklük camiasına ve tarihine sağlayacağı katkı esas alınarak hazırlanmış bir kitaptır. Özellikle UNESCO’nun Türk kültürünün bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılması için “Orhun Anıtlarının” arkeolojik çalışmalarına kaynak ayırarak  Türk dünyasının bilim adamlarından meydana gelen araştırma gruplarının Türk Kültürü üzerinde çalışması dileği ile Harp Akademileri matbaasında basılmış ve kütüphanelere dağıtılmıştır. 
Yazynyn Devamy
 
TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ VE GÖÇ

Bulgaristan’da yaşayan vatandaşların 1989 yılında uğradıkları mezalim nedeniyle kurtuluşu Anavatana sığınmak üzere başlattıkları göç üzerine bölgeden sorumlu kolordunun karargahında görevli bir kurmay subay olarak tutulmuş notlar ve birebir görüşülmüş tanıkların anlatımlarına dayalı araştırma ve inceleme nitelikli bu kitap Harp Akademileri Komutanlığı matbaasında basılmış ve okuyucu istifadesine sunulmuştur.

Yazynyn Devamy
 
1877-1878 OSMANLI-RUS HARBİNDE BİRİNCİ HASSA ORDUNUN HAREKATI
Balkanların elimizden çıkmasına ve 600 sene birlikte yaşadığımız Balkan uluslarının kin ve düşmanlığı ile balkanlarda uğradığımız katliyamları ve yıkımları esas alan "BİRİNCİ HASSA ORDUNUN HAREKATI" İsimli kitap sınırlı sayıda basılmıştır.Bu kitapda, Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasına sebep olan tarihde 93 harbi diyede anılan 1877-1878 Osmanlı Rus Harbinde  İstanbul'da bulunan Birinci Hassa Ordunun (İstanbul daki Merkez Ordusunun) Tuna cephesinde gösterdiği kahramanlıklar araştırılmış ve  belgelenmiştir.
Yazynyn Devamy
 
Türkiye'nin Azınlık Sorunu, Tarihi Gelişimi ve Mutasavver Tehlikeleri

Lozan Barış Antlaşmasına göre Türkiye Cumhuriyetinin kabul ettiği dini azınlıklar hakkında belgeye dayalı bir yüksek lisans tezidir.Bu inceleme ve araştırma yeniden redekte edilerek tekrar basılacaktır.Aslında,Türkiye Cumhuriyetinin yurtdaşları, ırk esasına göre herhangi bir azınlık olarak kabul edilmemekte, Anayasanın 66. maddesi gereğince vatandaşlık bağı ile bağlı olan her yurtdaş Cumhuriyetin asli unsurudur. Türkiye'nin bünyesinde pek çok kültürel gruplar vardır.Ancak bunları azınlık kavramına yerleştirmek isteyen devletler ve içimizde art niyetli veya gaflet içerisinde bulunan yazar,düşünür ve siyasi gruplar vardır.Bu kültürel farklılıklar bizim için birer zenginlik olarak görülmesi gerekirken bunu istismar ederek ülkenin bölünmesine sebep olcak boyutta bir tehdit şekline dönüştürenler vardır.

Tehdit bilindiği üzere "Niyet" ve "Kabiliyet" meselesidir.Ülkemizde hem niyet beyanı ve hemde kabiliyeti olan gruplar ortaya çıkmıştır.Bu da ülkemiz için bir tehdit halini almıştır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün de dediği gibi, "TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR" özdeyişinde anlamını bulan bütünlük her yurtdaşın savunacağı ilkedir.Ancak buna duyarlılık göstermeyen yazar ve düşünürleri tarih asla bağışlamayacaktır.

Yazynyn Devamy
 
Geçmişten Günümüze Bingöl ve Doğu Ayaklanmaları

Bingöl ve yöresinde yaşanan olayları, yakın tarihimiz açısından ele alan ve Şeyh Said ayaklanması ile bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini belgelere dayanarak hazırlanmış bir kitapdır.Eser Kültür Bakanlığı tarafından "TÜRK KÜLTÜRÜNE KATKISI OLACAK" niteklikte bir eser olarak görülmüş ve Kültür Bakanlığınca basılmış ve kütüphanelere dağıtılmıştır.

Yazynyn Devamy
 
Türkiyenin Ulusal Güvenlik Stratejisi

Günümüzde dünyayı ne tehdit ediyor?

*Rusya mı?
*Çin mi?
*ABD'nin askeri ve ekonomik üstünlüğü mü?
*Japonya'nın ticari istilası mı? yoksa
*Batı Avrupa'nın kendi bünyesindeki tarihsel kökenli iç huzursuzluklar mı?

Bunları tehdit olarak algılayan ükeler vardır. Ancak bunların hiçbirisi gerçek tehdit değildir. Asıl olan büyük güçlerden ABD nin yanına İsrail ve  bölgesel taşaron ülkeleride alarak, özellikle Avrasya coğrafyasının "Ortadoğu Bölgesinde (Petrol kaynaklarının bulunduğu alan) üstünlük yarışına çıktığında yeni ittifaklar doğacaktır. Bu da yeni tehditler yaratacaktır.Bütün bunların analizini yapan "Türkiyenin Ulusal Güvenlik Stratejisi" isimli eser okuyucu istifadesine sunulmuştur.
 

Yazynyn Devamy
 
Deprem Bilgisi

En Büyük Tehlike Olan Deprem'e Karşı Çaresiz Kalmamak İçin
Eğitici Rehber Kitap...
Deprem Nedir? Depremler Nasıl Meydana Gelir?
Fay Nedir ve Fay Çeşitleri Nelerdir? Büyük Deprem ve Artçı Depremler
Depremlerin Yarattığı Etkiler
Depremlerin Şiddet Dereceleri
Depremin Dağılımı
Deprem Yerinin Tayini
Depremler Önceden Bilinebilir mi?
Dünya Tarihindeki Büyük Depremler
Dünyadaki Tehlikeli Deprem Kuşakları
İlk ve Acil Yardım bilgilerini içeren bu çalışma bazı okuyucularım tarafından yadırganmıştır.Sebep olarak da benim mesleki  ihtisasım dışında bir konuda kitap yazmamdır.Aslında okuyucularım benim 3 yıl Topçu ve Füze Okulunda "Yerölçme, ses ve Işık Ölçme ile  Elekronik meteoroloji öğretmeni olarak görev yapmış olmamı bilmedikleri için  haklı olarak "Deprem Bilgisi" kitabımı yadırgadılar.Türk Silahlı Kuvvetleri bana sağladığı kurs imkanları ile yukarıda belirtilen konularda uzmanlaşmamı sağladı.Bende bundan dolayı daima ordumuza şükran duygularımı her vırsatta dile getirmişimdir."Deprem Bilgisi" kitabının birinci baskısı Harp Akademileri matbaasında basılmış ve Gölcük depremi ile Başbakanlık kriz merkezinde istifade edilmiştir.Bu konuda aldığım teşekkür yazısı benim için en büyük eserdir.Çalışmam faydalı olmuştur.

Yazynyn Devamy
 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok