TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ
Türkiye AB ilişkileri, Türkiye nin Avrupa  Ekonomik  Topluluğuna ortaklık başvurusu ile başlamıştır. 2o11 yılı itibariyle 52 yıllık bir geçmişi olan bu çabanın hala tam üyelik hedefinin gerçekleşmemiş olması ümitleri kırmıştır.Aslında 3 Ekim 2005 de müzakerelerin başlamasıyla süreç hızlanmıştır. Ama beklenen “ Mutlu sondan” bir önceki  noktada olmamız heyecanımızı kırmamalıdır
Yazynyn Devamy
 
KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

1.      GENEL :

 

DEVRİM SÖZCÜĞÜ : ARAPÇA “ KALP” KÖKÜNDEN GELEN “INKILAP” SÖZCÜĞÜ İÇİNDE ANLAMINI BULAN BİR DURUMDAN BAŞKA BİR DURUMA DÖNÜŞME, BİÇİM DEĞİŞTİRME ANLAMINA GELİR. DEVRİMİN  İLK SAFHASI  İHTİLALDİR.

İHTİLAL BİR DEVLETİN MEVCUT SİYASAL YAPISINI İKTİDAR DÜZENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BU KONUDAKİ HUKUKSAL KURALLARA BAŞVURMAKSIZIN ZOR KULLANARAK YAPILAN BİR HAREKETTİR.

Yazynyn Devamy
 
BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ
 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A( ) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMESİ” nin tamamı 31 maddeden ibaret olup, 03 Ocak 1976 da yürürlüğe girdi.

 Sözleşmenin diğeri ise; “SİYASİ VE MEDENİ HAKLAR ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMESİ” olup, BM Genel kurulunda, yine ayni tarih de kabul edildi. Tamamı toplam 53 maddeden ibaret olup,23 Mart 1976 da yürürlüğe girdi

Yazynyn Devamy
 
CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLERİN AÇIKLANABİLMESİ İÇİN ÖNCE ATATÜRKÇÜ TÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN NE OLDUĞUNU KAVRAMAMIZ GEREKLİDİR. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ NEDİR? ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ HANGİ UNSURLARDAN OLUŞUR? ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN, DEVLETİN KURULUŞ FELSEFESİNE YANSIMALARI NASIL OLMUŞTUR?

                BU KONUNUN AÇIKLANABİLMESİ İÇİN BİR DURUM TESBİTİ YAPILMALI, BUNUN İÇİN DE, OSMANLI DEVLETİNİ  KISACA HATIRLAMALIYIZ.

                -OSMANLI DEVLETİ 623 SENE HÜKÜM SÜRDÜ. 22 MİLYON KM2 GENİŞLİĞİNDEKİ TOPRAKLARDA UZUN BİR SÜRE EGEMEN OLDU.

Yazynyn Devamy
 
RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

Kriz, önemli değişikliklerin meydana gelmek üzere olduğu, dengesiz ve hassas bir zaman veya olaylar sürecidir Risk, bir düşman ya da bir başka tehlikeli durumdan kaynaklanan tehlikelerin yol açacağı potansiyel bir kayıp olasılığı ve şiddeti ile karakterize edilir. Riskin algılanması kişiden kişiye değişir. Bir kişi için tehlikeli ve riskli olan diğeri için böyle olmayabilir. Algılama liderlerin kararlarını etkiler.

Yazynyn Devamy
 
ERMENİ İDDİALARINA KARŞI ÖDENEN BEDEL

 

Merhum Mehmet Talat Paşa: Hakkında biyografik bilgi vermeden önce Merhumun yaşadığı dönemin Osmanlı Devlet yönetim kadrosu ve başlıca uygulamaları hakkında özet bilgi ile söze başlayacağım.

Yazynyn Devamy
 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI GÜVENLİK ORTAMI, NATO’NUN KURULUŞU VE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE NATO’NUN MİSYONU
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRAKİ DÖNEMDE DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
Yazynyn Devamy
 
LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASINA GÖRE TÜRK DEVLETİ

 “..Bu anlaşma, Türk Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve sevr anlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş, büyük bir suikastın (kötü niyetin) çöküşünü ifade eden bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte örneği görülmemiş bir siyasi zaferin eseridir."

                                                               Ekim 1927  ATATÜRK 

                                                  

Yazynyn Devamy
 
ABD nin Rakipsiz Güç Olmanın yarattığı Politikalar karşısında, Türkiye’nin güvenlik stratejilerini belirlemesi
1.BU MAKALENİN AMACI :

   a.Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları,

   b.Avrupa birliğinin  NATO içinde ve/veya dışında teşkil ettiği Avrupa Güvenlik yapılanmasında, Türkiye’nin konumu nedir?

   c. Türkiye’nin Avrupa değerler sisteminden kopmaması,

Yazynyn Devamy
 
ORTAÇAĞ-TÜRK-İSLAM VE HAÇLI SAVAŞIDIR
Tarihçiler metot bakımından tarih çağlarını; İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ olarak tasnif ederler.Bulunduğumuz xxı nci yüz yıla da, yeni bir çağın başlangıcı olduğunu söylerler ve buna da “Bilgi-çağı”adını vermişlerdir
Yazynyn Devamy
 
AVRUPA BİRLİĞİ ARZUMUZ VE OLANAKLARIMIZ
“Türkiye’nin Gerçeği ve Avrupa Birliği” 21’inci yüzyıla girerken Türkiye, iki yüz senedir mücadelesini verdiği batılı olmak ile çağdaş olmak hedefini örtüştürdüğü bir çizgiye gelmiştir. Ancak Türkiye batı ilişkisinde tek yanlı ve aşırı bağımlılıktan kurtulmak için daha çok çaba göstermesi gereklidir.
Yazynyn Devamy
 
HİLAFETİN KALDIRILIŞININ 81 İNCİ YILI
Bu sene 3 Mart 2005 Hilafetin kaldırılışının 81 nci yılını kutluyoruz.Halifelik bize 1517 yılında Yavuz Selim’in Mısırı feth ettikten sonra çok önemli bir kurum olarak girdi.
Yazynyn Devamy
 
ASKERİ LİDER ATATÜRK VE MADALYALARI

Büyük Önderimizin Askeri kişiliği ve liderliği üzerinde durarak madalyaları hakkında ki  bilgileri saygıdeğer okuyucularımla paylaşacağım. 

            Çok yönlü bir lider, devlet adamı, filozof ve eylem adamı olarak M. Kemal Atatürk’ün “Askeri Liderlik “ özelliklerini  bütün yönleriyle

ifade edilmesi zor olacaktır. Ancak ben onun Askeri hayatının bazı bölümlerinden yansıtacağım kesitlerle “ Askeri Liderliğini “ açıklamaya çalışacağım.

 

Yazynyn Devamy
 
AVRASYADA YENİ DENGE ARAYIŞI
ABD de; 02 kasımda 2004 de yapılan seçimlerde, Amerikan halkı yeni başkanını seçti. Seçim sonucu; George  W. Bush’ un politikalarının  güçlü bir şekilde desteklediği anlamına gelir. Halen ABD nin uyguladığı “dünya’ya egemen olma”  politikasında değişimin olmayacağının gördük.
Yazynyn Devamy
 
CUMHURİYETİN 81 İNCİ YILINDA EĞİTİM
       Bu Sene 29 Ekim 2004 Tarihinde, Cumhuriyetimizin 81 nci Yılını Kutluyoruz. Ayni Zamanda 3 Mart 1924 Tarihinde Kabul Edilen "Öğretim Birliği"  (Tevhid-İ Tedrisat) Yasası İle Modern ve Çağdaş Eğitim Sistemine geçişimiz in de, 80 nci yılı olacak.
Yazynyn Devamy
 
IRAK’TA ÇETE HARBİ YAPMAK BM YASALARINA GÖRE MEŞRU HALE GELDİ
1. Gerekçe :
Uluslar arası bir uyuşmazlık veya durum, barışçı yöntemlerle çözümlenemez ve gerekli önlemler zamanında alınamaz ise, uluslar arası barış ve güvenliği olumsuz etkileyebilir.
Yazynyn Devamy
 
MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ
BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DE İFADE ETTİKLERİ GİBİ “TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN’IN DOST OLMALARI GEREKİR, BULGARİSTAN’A KARŞI OLAN TÜRKİYE’YE DE KARŞIDIR.” ÖZDEYİŞİNDE ANLAMINI BULAN TÜRK-BULGAR DOSTLUĞUNU GEREKTİREN ŞARTLARIN ŞÜPHESİZ  PEK ÇOK SEBEPLERİ VARDIR.
Yazynyn Devamy
 
11 EYLÜL 2001 TARİHİNDE ABD MEYDANA GELEN TERÖR EYLEMİNİ TAKİP EDEN GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYENİN AGSP’ DE YER ALMASININ GEREKLİLİĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
1. GENEL:
Soğuk Savaş döneminde iki rakip süper gücün arasına sıkışan Avrupa’nın bugün geleneksel mücadelelerinin ötesine geçerek yeni bir uluslararası denge kurmaya çalışması ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak maksadıyla Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğini (AGSK) ön plana çıkarmıştır.

Yazynyn Devamy
 
AGSP-NATO İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU PAYLAŞIMINA YANSIMALARI
1.GENEL:
    Soğuk Savaş döneminde iki rakip süper gücün arasında sıkışan Avrupa,  “Soğuk Savaşın” sona ermesi ve Avrupa üzerindeki tehdit’in ortadan kalkması üzerine ABD nin de teşviki ile Avrupa   Birliği, kendi güvenlik örgütünü kurmaya karar verdi.
Yazynyn Devamy
 
ASKERİ VE STRATEJİK AÇIDAN BALKANLARIN YERİ VE ÖNEMİ
1.  BALKAN  COĞRAFYASI :
BALKAN YARIMADASI ; GEOPOPLİTİK DURUMUN SONUCU OLARAK UZUN ÇAĞLAR BİR TARİH VE  KÜLTÜR BİRLİĞİ GÖSTEREN, TARİHİ BİR BÖLGE OLARAK AVRUPANIN  3 BÜYÜK YARIMADASININ  EN BÜYÜĞÜDÜR.3 TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ OLAN YARIMADANIN  GÜNEYİNDE  AKDENİZ, DOĞUSUNDA EĞE VE TÜRK BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ VE KARADENİZ İLE ÇEVRELENEN, KUZEYİNDE  TUNA NEHRİ, KUZEY BATISINDA AVUSTURYA ALPLERİ VE  DRAVA NEHRİ İLE BATI AVRUPADAN AYRILAN YARIMADA, DOĞU- BAT GENİŞLİĞİ 1300 KM., KUZEY GÜNEY UZUNLUĞU: 1050 KM EBADINDA, 23.764 KM LİK TÜRK TRAKYASI DAHİL YAKLAŞIK 800.000 KM2 YÜZÖLÇÜMÜNDE VE  78 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BİR COĞRAFYADIR.
Yazynyn Devamy
 
BALKAN DEVLETLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
BALKANLAR; SARP VE ORMANLIK SIRADAĞLAR ANLAMINA GELEN TÜRKÇE BİR SÖZCÜKTÜR. 3 BÜYÜK SEMAVİ DİNİN, 19 IRKIN YERALDIĞI, 16 DİLİN KONUŞULDUĞU VE 10 BAĞIMSIZ ÜLKEDEN MEYDANA GELEN YAKLAŞIK OLARAK 800.000 KM2 BİR ALANDA TÜRK TRAKYASI DAHİL 75 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BİR COĞRAFYANIN ADIDIR.
Yazynyn Devamy
 
TÜRKİYENİN BÖLGE ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLERİNİN TESBİTİ
1. GENEL
ABD nin eski Ankara büyük elçisi Morton Abramavitz ‘in de söylediği gibi,” Anadolu yarımadası tarih boyunca bin yılların kavşak noktası, bir birinden çok farklı toplulukların doğulu ve batılı, yerleşik ve göçebe,Hıristiyan,Müslüman,Yahudi ve putperest kavimlerin buluşma yeri olmuştur
Yazynyn Devamy
 
BUSH İSRAİL’ İN OYUNUNAMI GELDİ?
Günümüzdeki Ortadoğu devletleri ve bölge haritası itilaf devletlerinin Birinci
Dünya Savaşı sırasında verdiği kararlardan doğmuştur.
Aslında Ortadoğu; İngiltere’ nin Napolyon savaşlarından başlayarak Hindistan yolunun önce Fransa’ nın, daha sonra da Rusya’ nın saldırılarından korunmak maksadıyla savaştığı tüm bölgedir.
Yazynyn Devamy
 
CUMHURİYETE YÖNELİK TEHDİT
“BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALAN MİLLET, İNSALIK  HAYSİYET VE ŞEREFİNİN İCABI OLAN BÜTÜN FEDAKARLIĞI YAPMAKLA TESELLİ BULUR VE ELBETTE ESARET ZİNCİRİNİ KENDİ ELİYLE BOYNUNA GEÇİREN MİSKİN, HAYSİTEZSİZ BİR MİLLETE GÖRE DOST VE DÜŞMAN NAZARINDAKİ YERİ, FARKLI OLUR.”
GAZİ  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Yazynyn Devamy
 
HAZAR DENİZİ’NİN STATÜSÜ
1.Hazar Denizinin Jeopolitiği
Petrolün tarihi gelişimi 19. yy’ın ikinci yarısında başlamasına karşın, tam anlamıyla etkilediği ve damgasını vurduğu 20. yy olmuştur. Çok teknolojik ilerlemede petrol rol oynamış tarihsel gelişimi sürecinde, günümüzde uluslararası, mücadelelerde ortak noktasını teşkil etmiştir.

Yazynyn Devamy
 
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN AB’ YE ÜYE OLACAĞI VE TÜRKİYENİN AB DIŞINDA KALACAĞI FARZ EDİLEREK KKTC İÇİN UYGULANACAK STRATEJİ
1.KIBRIS ADASININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kıbrıs adası;  Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adasıdır.
Ada; doğu-batı istikametinde (Karpas br.-Arnavut br.) 227 km., uzunluğunda, kuzey-güney  istikametinde (kormacit br.-doğan br.) 97 km.genişliğinde,  9125 km2 yüzölçümündedir.
Yazynyn Devamy
 
KOMŞUMUZ IRAK’ IN GELECEĞİ
1. GENEL:
Güney doğu komşumuz Irak, 483.320 km2 yüzölçümünde, 24 milyon insanın yaşadığı, zengin tarihi ve kültürel özellikleri olan bir ülkedir.insanlığın ilk yazıyı, şehir devletlerini, çiftçiliği, ticareti ve madenciliği icat ettiği büyük medeniyetlerin ve kültürlerin beşiğidir.

Yazynyn Devamy
 
ORTADOĞU’NUN GELECEĞİ VE TÜRKİYENİN GÜVENLİĞİNE OLAN ETKİLERİ
1.GENEL:
19 ncu YY da başlayan ve şiddeti gittikçe artan Ortadoğu’daki çatışmalar ve Bölgenin çözümlenemeyen sorunları, 21 nci YY da bölge ve dünya barışına etkileri ne olacak? Sorusu bugünde insanlığı düşündüren temel problemdir.

Yazynyn Devamy
 
2007 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçimleri sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),363 milletvekili ile iktidar oldu. Bu seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi, 178 ve Bağımsız adaylardan da 9 Milletvekili parlamentodaki yerini aldı
Yazynyn Devamy
 
SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM
SAYIN KOMUTANIM, BAŞKANIM, SAYGIDEĞER KONUKLAR
SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİMİ AÇIKLAMA İMKANI VERİLDİĞİ İÇİN SAYIN KOMUTANIMA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDERİM.
Yazynyn Devamy
 
TANK MANLUSU-MEDYA OBJEKTİFİ AYNI HEDEFE ATEŞ EDİNCE ORTAYA ÇIKAN SONUÇ
Yaşamakta olduğumuz Irak savaşında bir gerçek daha ortaya çıktı. Barutun icadı, ateşli silahların muharebe sahasında kullanılması askeri devrim niteliğinde idi. Yüzyılımızda Teknolojinin geldiği nokta, insan yeteneğinin şimdilik tepe noktasındadır.
Yazynyn Devamy
 
Terörden Zarar Gören Bölgenin Rehabilite Edilmesi İçin Güvenlik Açısından Alınacak Önlemler
1. Terör :
Dünya güvenliğini tehdit eden sorunların en önemlilerinden biri olan terör sözcüğü latince kökenli bir kelime olup “büyük korku” ya da “korkudan titreme” anlamına gelir.

Yazynyn Devamy
 
TÜRK AFGAN İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE NİN AFGAN POLİTİKALASI
 

1.GENEL.
Afganistan,Farca bir kelime olup,Asyada bir islam devletin adıdır.

Güney Batı Asya ülkesi olan Afganistan, batıda; İran, kuzeyde; Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, doğuda; Çin (Afganistan’da Hindikuş dağları,( Tacikistan’da Pam dağları ve Himalaya dağlarının birleşme noktasında 15-20 km. genişliğinde dar bir  koridor ile Çin,Türkistanına bağlanan ve Hindukuş-Pamir dağlarının 7300 m.yüksekliğinde geçitsiz tepeleri içine alan Vahan adı verilen bir bölge ile Çin ile komşudur.)

Yazynyn Devamy
 
YAKIN TARİHDE TÜRK- ABD İLİŞKİLERİ
1 nci Dünya Harbi esnasında açıklanan  Wilson  prensiplerine  göre ; Doğu Anadolu’da,  altı vilayetin  ikisi Ermenilere,  dördü   Kürtlere,  verilerek kurulacak  olan  Ermeni ve Kürt  devletlerinin  arasındaki  hudut, ABD başkanı  Wilson  tarafından  çizilecekti.
Yazynyn Devamy
 
ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BÜYÜK ÖNDERİ MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANKARA’YA GELİŞİNİN 84. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ.
1919 yılı sonunda Anadolu, Mustafa Kemal Paşa’nın Sıvas’ta ve bütün çarkları birbirine çarpan çatışmalar içinde uyandırmaya çalıştığı “Ulusal Birlik” çabalarına rağmen tam bir karışıklık ve kaos içindeydi; yabancı işgaller, iç isyanlar, İstanbul’un ihaneti, yokluk, ümitsizlik, bitkinlik... Mustafa Kemal Paşa, Ankara toprağına, gerçeklerin bu havası, fakat Ankaralıların coşkun şenlikleri arasında ayak bastı.
Yazynyn Devamy
 
ÜÇÜNCÜ KÖRFEZ HAREKATI VE ÖDENECEK BEDELLER

1. IRAK’ IN OSMANLI İMPARATORLUĞU ELİNDEN ÇIKMASI:
1’ nci Dünya Harbi başlamadan önce İngiltere Basra’ ya asker çıkarmaya başladı.Osmanlıların; Irak cephesinde 8000 nizami kuvveti ve 2900 yerli Araplardan oluşan bir askeri gücü vardı.

Yazynyn Devamy
 
 SİTE İÇİ ARAMA

SON EKLENEN 5 MAKALE
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

KARŞI DEVRİM HAREKETLERİNİN EN ETKİLİSİ ŞEYH SAİD İSYANI

BM VE TBMM DE KABUL EDİLEN İKİ SÖZLEŞMENİN ÜLKEMİZE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN 86 NCI YILINDA BAŞINA GELENLER

RİSK VE RİSK YÖNETİMİ

SİTE ANKET
Yeni Sitemizi Nasil Buldunuz?
Çok Iyi
Iyi
Normal
FikrimYok